Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Bursa Şubesi, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kapsamında önemli bir açıklama yayımladı. SES Bursa Şubesi Eş Başkanı Huriye Melek Türk, ebelerin mesleki zorluklarına dikkat çekerek, sektörde yaşanan sorunları eleştirdi.

Koruyucu sağlık hizmetindeki rolümüz azaldı

Türk, ebelerin sağlık hizmetlerindeki kritik rolüne rağmen, mesleki görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları ciddi sıkıntıları vurguladı. Aile Hekimliği (AH) modelinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, ebelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünün azaldığına dikkat çeken Türk, bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Ebelik bölümüne olan sevgilerini vurgulayan Türk, nitelikli eğitimin mesleki saygınlık açısından kritik olduğunu belirtti.

Akademisyen ebe sayısı artırılmalı

Ayrıca, üniversitelerde ebe olan akademisyen sayısının artırılması, mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesi, uygulama alanlarının genişletilmesi ve öğrenci kontenjanlarının sağlık insan gücü planlamalarına uygun şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi. SES Bursa Şubesi, ebelerin mesleki haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini belirtti.

Huriye Melek Türk, ebelerin mesleki değerini koruma ve geliştirme konusundaki önemli rolüne dikkat çektiği bir açıklamada bulundu. Türk, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçlerde annenin ve bebeğin sağlığını koruma ve geliştirme, üreme sağlığını destekleme gibi kritik görevleri üstlenen ebelerin, sağlık hizmetlerinin sunumundaki rolünün önemine vurgu yaptı.

Emekli Olan Hekimlerin Aylıklarından Kesinti Yapılması Tepki Topladı Emekli Olan Hekimlerin Aylıklarından Kesinti Yapılması Tepki Topladı

“Mesleğimiz yeterince korunmuyor”

Ancak, Türk, ebelerin mesleki haklarının yeterince korunmadığını ve saygın bir konumda olmadıkları hissine kapıldıklarını belirtti. Görev tanımlarının net olmadığı, yeterli ücret alamadıkları, meslek özerkliği ve iş güvencelerinin olmadığı gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Ayrıca, iş güvenliği konusunda da sıkıntılar yaşandığını, kesici delici alet yaralanmaları gibi risklerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Angarya işler dayatıldı

Türk, yöneticilerin baskıcı tavırları ve angarya işlerin dayatılması gibi nedenlerle ebelerin mesleklerinden soğuduğunu belirtti. Ayrıca, performans ve sayı baskısı nedeniyle aile hekimlikleri ve hastanelerde mesleklerini icra etmekte zorlandıklarını da vurguladı. SES Bursa Şubesi olarak, ebelerin yaşadığı bu sorunlara dikkat çekmeye ve mesleklerinin saygınlığını artırmaya yönelik çaba harcadıklarını belirtti.

Ebelik yasası istedi

Ebelik yasasının olmamasının, ebelerin mevzuat ve özlük haklarını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Türk, bu durumun görev, yetki ve sorumlulukların belirsizleşmesine, eğitim aldıkları alan dışında çalışmanın yaygınlaşmasına ve mesleklerini icra edemez hale gelmelerine neden olduğunu ifade etti. Türk, ebelik yasasının çıkması için sürekli talepte bulunmalarına rağmen, 1 Mart 2024 tarihinde Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3. Maddesiyle, meslek örgütlerine danışılmadan yeni düzenlemelerin getirildiğini belirtti.

Meslek örgütleri, sendikalar ve alanındaki bağımsız akademisyenlerin görüşlerine başvurularak, özlük hakları, görev ve yetkilerin günümüz koşullarına uygun şekilde düzenleneceği bir ebelik yasası taleplerini sürdürdüklerini dile getiren Türk, mesleklerinin değerini ve sorunlarını en iyi bilenler olarak, sorunlarının giderilmesine kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.