Genç Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası tarafından düzenlenen Sözleşmeli Sağlık Çalışanları Şurası, 4-5 Mayıs tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti.

Şura, pek çok farklı sendika ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla büyük ilgi gördü.

112 Çalışanlarının Taleplerine Sağlık Müdürlüğü Kayıtsız Kalıyor! 112 Çalışanlarının Taleplerine Sağlık Müdürlüğü Kayıtsız Kalıyor!

Sorunlar masaya yatırıldı

Genç Sağlık Sendikası, 3+1 sözleşmeli sağlık çalışanlarının sorunlarını gündemde tutarak tarihi bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

5 Farklı Araştırma Masası Kuruldu

Sözleşmeli Sağlık Çalışanları Şurası'nda 5 farklı araştırma masası kuruldu. Bu masalarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 663 sayılı KHK 45/A, Türkiye'deki sözleşmeli kamu görevlilerinin geleceği, yabancı ülkelerde sözleşmeli kamu görevlilerinin durumu ve sözleşmeli kamu görevlilerinin sendikal örgütlenme şartları ele alındı.

Akademisyenler kritik raporlar hazırladı

Uzman akademisyenler ve hukukçulardan oluşan masalarda, 3+1 sözleşmeli çalışma sistemine ilişkin birçok kritik rapor hazırlandı.

Ortak bildiri hazırlandı

Şura sonunda, tüm sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin imzaladığı ortak bildiri ile raporların ilgili bakanlıklara iletilmesi kararlaştırıldı.

Kaya: Kararlılıkla sürdüreceğiz

Genel Başkan Osman Kaya, 3+1'li tüm memurlar için verdikleri mücadeleyi ilk günkü kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.