Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşire Alımı Yapıyor!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bugünkü yayınlanan Resmi Gazete ilanıyla hemşire unvanında sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu.

Personel Alımı 07.05.2021, 11:28 Güler Sağlam
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hemşire Alımı Yapıyor!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

1 Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2 Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

3 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.
4 Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
5 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
6 Başvurular; 07.05.2021 - 21.05.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
7 SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.
8 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1 Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-Devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)
2 2020 (Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası

3 Nüfus cüzdanı örneği
4 Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).

Not 1 Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.
Not 2 *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.
Not 3 Müracaat esnasında karşılaşılabilecek herhangi bir sorunda sevgi@ktu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kanuni Kampüsü
Personel Daire Başkanlığı, 61080 Ortahisar / Trabzon / TÜRKİYE
Telefon : +90 462 377 21 11
E-posta : personeldairesi@ktu.edu.tr
Web : www.ktu.edu.tr/personel

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
23
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?