Sağlık Bakanlığı Mülakat İle Yerleştirme Detayları

Sağlık Bakanlığı Mülakat ile atamalarda usul ve esasları belirdiği yönergeyi resmen duyurdu. Sitemizde de tüm platformlardan önce duyurduk. Peki mülakatlar da kaç komisyon olacak? Merkezi Sınav Komisyonu kimlerden oluşacak?, İl Sınav Komisyonu üyeleri kimler? Başvuru şartları neler? gibi bir çok başlığın detayına giriyoruz. Sorularınızı haber altında bulunan yorum bölümünden sorabilirsiniz.

saglikpersonelihaber.net
Sağlık Bakanlığı Mülakat İle Yerleştirme Detayları

Sağlık Bakanlığı Mülakat ile atamalarda usul ve esasları belirdiği yönergeyi resmen duyurdu. Sitemizde de tüm platformlardan önce duyurduk. Peki mülakatlar da kaç komisyon olacak? Merkezi Sınav Komisyonu kimlerden oluşacak?, İl Sınav Komisyonu üyeleri kimler? Başvuru şartları neler? gibi bir çok başlığın detayına giriyoruz. Sorularınızı haber altında bulunan yorum bölümünden sorabilirsiniz.

10.05.2019 tarih 6468 sayılı Bakanlık Makam oluruyla, Sözlü Sınav (Mülakat) usul ve esasları yönergesi çıkmış olmasına rağmen, birilerinin, mülakat haberiyle adeta yıkılan binlerce adayın şaşkınlığını kullanarak, kendi isimlerinin reklamının derdinde olması oldukça üzücü. Büyük bir sendika başkanın twitter'dan, "Gençler merak etmeyiniz" diyerek Bakan beyden bu düzenlemenin taslak halindeyken geri çekilmesini talep etmesi de ayrıca eleştirdiğimiz başka bir konudur. Sayın Başkan; Genel Müdürlük Sitesinden yönerge yayınlandı, siz hala taslağı geri çekin diyorsunuz! 

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında Bakanlık pozisyonlarına sözleşmeli personel atamaları için yapılacak olan sözlü sınavlara ilişkin usul ve esasları belirleyen yönergenin detaylarını inceliyoruz.

Sitemizi;

İnstagram üzerinden takip etmek için tıklayınız.

Twitter üzerinden takip etmek için tıklayınız.

Facebook üzerinden takip etmek için tıklayınız.

Bakanlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, sözlü sınav (mülakat) ile ilgili Merkezi Sınav Komisyonu kurulacak. Merkez sınav komisyonu 5 üyeden oluşacak. Bu üyeler, Bakan Yardımcısının veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşacak. Bunun yanında bu üyelerinde 5 tane yedeği olacak. Bu 5 yedek üye, asil üyelerin mazeretleri nedeniyle katılamadıkları komisyon toplantılarına katılım sağlayacaklar.

Merkezi Sınav Komisyonu üyeleri en az daire başkanı unvanına sahip olması gerekecek. Böylelikle herhangi bir uzman, birim sorumlusu veya memur yada özel kalem komisyon üyesi olamayacak. 

Merkezi Sınav Komisyonu, üye sayısı olan 5 kişi ile toplanmak zorunda, kararlarını oy birliği ile değil, oy çokluğu ile alabilecek. yani 3 üyenin olumlu yada olumsuz oy kullanması karar alınması için yeterli olacak. Oylama sırasında üyeler çekimser oy kullanamayacak.

Merkezi Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetlerini Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yürütecek.

Merkezi Sınav Komisyonu haricinde illerde de “İl Komisyonu” adıyla komisyonlar oluşturulacak. Her ilde değil, Merkezi Sınav Komisyonunun belirlediği illerde oluşacak bu komisyon.

İl Sınav Komisyonu; İl Sağlık Müdürünün veya görevlendireceği başkanın başkanlığında, başkan ve başkan yardımcıları ile diğer temsilcilerden oluşacak. Burada diğer temsilciler tabip, uzman tabip veya başkan yardımcısı seviyesinde olabileceği, merkezi sınav komisyonunda olduğu gibi uzman, birim sorumlusu veya memur yada özel kalem vb. ünvanlar il sınav komisyonu üyesi olamayacak. 

İl Sınav Komisyonu üyeleri; en azı bir tanesi tabip yada uzman tabip olması gerekecek. Komisyonda muhakkak tabip yada uzman tabip olması zorunluluğu gözden kaçırılmamalıdır. Diğer üyelerin ise; tabip, uzman tabip veya başkan yardımcısı düzeyinde olması şarttır. İl Sınav Komisyonuna bir Bakanlık temsilcisi de gözlemci olarak yer alabilecek ama bu kesin şart değil, istenirse.

İl Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri, eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları sözlü sınavlarda görev alamayacaklar. Bu durumda olan üyenin yerine yedek üye katılacak. İl Sınav Komisyonunun sekretarya hizmetlerini İl Sağlık Müdürlüğü yürütecek.

BAŞVURU, USUL VE ESASLAR

Başvuru Duyurusu;

 • Sözlü sınava (Mülakat) katılma şartları,
 • Sözlü sınava (Mülakat) başvuru tarihi ve yeri,
 • KPSS taban puanı ve türü,
 • Hangi alandan kaç sözleşmeli personelin alınacağı,
 • Pozisyon sayısı, Unvan ve Branşı,
 • Sözlü sınava (Mülakat) girebileceklerin sayısı,
 • Sözlü sınavın (Mülakat) yeri ve zamanı, Sözlü sınavın (Mülakat) içeriği,
 • Sözlü sınavın (Mülakat) değerlendirme yöntemi,
 • Mülakat başvurusunda ve mülakat sonucu atamada istenecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar

Merkez Sınav Komisyonunca Belirlenir ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden duyurulur.

Başvuru Şartları

 • Adayların sözlü sınava son başvuru tarihi itibariyle 657 sayılı devlet memurları kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olması gerekir.
 • Adayların sözlü sınava son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş ve geçerli KPSS puanına sahip olması gerekir. 
 • Bakanlık gerek görmesi halinde mesleki tecrübe, sertifika ve yaş başta olmak üzere özel şartlar belirleyebilir.

Sözlü Sınav ve Puanı

TIKLAYIN

KPSS puanı esas alınarak, Bakanlıkça ilan edilen toplam pozisyon sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

Yani; 12 bin kişi alım yapılacak dendiğinde, 3 katı 36 bin kişi mülakata davet edilip, sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav (mülakat) sonucunda 12 bin kişi atanacak. 

Sözlü sınava girme hakkı kazananlar, sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarih Genel Müdürlük internet adresinde ilan edilir.

Sözlü sınavda adaylar nasıl değerlendirilecek?

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti ile mesleki bilgileri yönüyle değerlendirilir.

Değerlendirmeler, yüz tam puan üzerinden yapılacak, her üyenin vermiş olduğu (5 üyeden uluşan sınav komisyonu üyeleri) puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir.

Sözlü sınav puanları iki yılı geçmeyecek şekilde, 2 yıl süresince bir sonraki mülakat sınavına kadar geçerli olacak. Bu dönem içerisinde alım yapılması durumunda, KPSS puanı ile bu sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınarak yerleştirme yapılacak.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz, ilgilinin sınava girdiği komisyona, sınav sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde yapılmak zorunda. Komisyonda kendisine yapılan itirazı en geç 5 gün içerisinde değerlendirip adaya bilgilendirme yapacak.

Başarı Sıralaması

İlan edilen pozisyon sayısı kadar alım yapılacak. 12 bin kişi alım yapılacak dendiğinde, 3 katı 36 bin kişi mülakata davet edilip, sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav (mülakat) sonucunda 12 bin kişi atanacak.  Atamada başarı puanı esas alınacak, KPSS puanı ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak başarı puanı tespit edilir.

Başarı Puanı= KPSS'de alınan puan ile Mülakat Puanının toplamı değil, aritmetik ortalamaları esas alınarak başarı puanı tespit edilecek. 

Başarı puanlarının eşit olması durumunda, KPSS puanı üstünlüğüne bakılacak. Yine de eşitlik bozulmazsa, atanacak aday kura ile belirlenecek.

KPSS puanı ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak atamaya hak kazanan adaylar belirlenerek, Genel Müdürlük İnternet adresinde duyurulur. Adayların atamaları başarı puanı üstünlüğüne göre yapılır.

ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile atanmasına veya KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla atama yapılmasına karar verilir.

SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2019, 01:31

saglikpersonelihaber.net IOS ve Android Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel haberlerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

SaglikPersonelHaber.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

SaglikPersonelHaber.Net IOS Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE
YORUMLAR
Başak catay
Başak catay - 11 ay Önce

Müracaat tarihi ne zaman

Editör
Editör @Başak catay - 11 ay Önce

Bakanlık tarafından alım yapılacak sayının açıklanmasının ardından takvim belli olacaktır

Semra torlak
Semra torlak - 11 ay Önce

Sehir hastanesinde calismak icin nereden baavurabilirz

SIRADAKİ HABER