İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından hekimlerin iş bırakma eylemine katılan aynı zamanda hastanedeki bir doktorun şiddete uğraması nedeniyle yapılan eyleme katılan İstanbul Tabip Odası Asistan Ve Genç Uzman Hekim Kolu Temsilcisi Doktor Tahsin Çınar hakkında disiplin soruşturması başlattığı öğrenildi.

Doktor Çınar’ın kaos ve infial yaratmaya çalıştığı gerekçesiyle başlatılan soruşturmada hekime yapılan şiddet sonrası yapılan eylemin hasta mağduriyetine yol açtığı belirtildi.

Dekanlık tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Asistan hekimlerin izinsiz olarak iş bıraktıkları, hasta mağduriyetine neden oldukları ve bu olayda şahsınızın sosyal medya üzerinden izinsiz eylem çağrısında bulunduğu, kaos ve infial yaratmaya çalıştığıdır.”

Çınar hakkında açılan diğer soruşturma konusu ise Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 15 Haziran'da Türkiye genelinde yaptığı grev.

Aynı zamanda İstanbul Tabip Odası temsilcisi de olan Çınar, soruşturmanın cadı avı niteliğinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

TTB temsilcisi olarak yaptığımız faaliyetlerin önü kesilmeye çalışılıyor. Tamamen hukuksuz. Hekime şiddete karşı dekanlığın bizimle birlikte tepki vermesi gerekirken soruşturma açıyor. Bu da hangi tarafta olduklarını gösteriyor. Ben TTB'nin yasal temsilcisiyim ve fikir, düşünce ifade etme hürriyetine sahibim. Anayasadaki hakkımı kullandığım için soruşturuluyorum.

Benim üzerimden TTB'yi de kriminalize etmeye çalışıyorlar. İkinci olayda ise tüm Türkiye'de yapılan grevin bir parçası olarak hastanemizde basın açıklamasını okuduğum, aslında görevim gereği ne yapmam gerekiyorsa onu yaptığım için soruşturuluyorum."