Hareketimizin merkezi bugün önemli misafirleri ile sağlık ve sosyal iş kolunda sorunları ve çözüm önerilerini görüşmüştür.

Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) ile Sağlık Çalışanları Sendikası, sağlık emekçilerinin yoğun talepleri doğrultusunda birleşme kararı aldıklarını ortak bir açıklamayla duyurdular.

Hep Sen ve Sağlık Çalışanları Sendikası'nın ortak açıklamasında, sağlık emekçilerinin talepleriyle uyumlu hareket etmek ve daha etkin bir şekilde çalışabilmek adına birleşme kararı aldıkları belirtildi. Açıklamada, bağımsız sendikalara da çağrı yapılarak, "Sağlık emekçileri için sahadaki isteğe sessiz kalmayalım, birleşelim" denildi.

Yapılan ortak açıklamada belirtildiği gibi, Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası ile Sağlık Çalışanları Sendikası'nın birleşme süreci hakkında daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.