Çağlar Yıldırım basın açıklamasında şunları kaydetti:

Maalesef ülkemizde Her gün sağlık hizmeti veren kurumda hekimlere ve hekim dışı personele 60 adet  sözel ve fiziki şiddet olayı oluyor.

Daha bir ay önce Konya'da hastanede şehit edilen Ekrem kardeşimizin acısı yüreğimizden soğumamışken bugün hastanemizde anestezi uzmanı meslektaşımız bir hasta yakını tarafından sözel şiddete uğramış ve ölümle tehdit edilmiştir .

90 yaşında COVİDLİ bir hastamızın, yoğun bakımda uygulanan tüm tedavilere rağmen vefat etmesinin sorumlusu hekimler veya hemşireler değildir.

 Canı veren de Allah'tır alan da Allah'tır. Ölüm haberini hasta yakınına veren Hekim arkadaşımız sanki hastayı hekimler hemşireler öldürmüş gibi ağır sözel hakaretlere ve TEHDİTLERE maruz kalmıştır.

Bizleri en çok üzen ise hekimleri ve hemşireleri boşuna öldürmüyorlar cümlesine söyleyen kişi, iddiasına göre kızının ve oğlunun Adalet dağıtmak da görevli kişiler olduğunu da hiç çekinmeden dile getirmesidir.

İnsanlar doğar büyür ve ölürler, sadece insanlar değil tüm canlılar da yaşam döngüsü böyledir yüce yaradan da “her nefis ölümü tadacaktır demiştir”

Hastaneler servisler ve yoğun bakımlar ölümsüzlüğün olduğu yerler değildir.

 Ölen yakınlarınızın ölüm sebebi Doktorlar değildir eğer hastanız ölmüşse doktorun ve hemşirelerin çabasına rağmen ölmüştür.

Geciken ambulanslar, acil olmayan hastaların ambulansı meşgul etmesinden dolayı geç kalmıştır .

Acil servislerde sıra olmasının ve beklemeninAcil servislerde sıra olmasının ve beklemenin sebebi acil olmayan hastaların acile gelmesi ve hekimleri, hemşireleri meşgul etmesidir.

Randevu bulamamanızın sebebi doktor veya HEMŞİRELER değildir hasta yoğunluğudur.

Sonuç olarak sağlıktaki var olan sorunları doktor, hemişir veya sağlıkçı döverek, öldürerek halledemezsiniz.

Meslektaşımızın başına gelen talihsiz olaydan dolayı Hekim birliği Sendikası 14.01.2022 tarih ve 2 sayılı sendikal kararı, Sağlık Bakanlığı Çalışan Güvenliği 6. Madde ve 657 sayılı DMK 105. Maddesine istinaden can güvenliğimiz yetkililer tarafından sağlanıldığı tarafımıza iletilinceye kadar görev yerlerimize dönmeyeceğimizi kamu oyuna saygı ile iletiriz.