PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Sağlık Çalışanlarının Mali Hakları İyileştirme Teklifinin İlk 6 Maddesi Genel Kurulda Kabul Edildi

Sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştirilmesine yönelik 375 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasını öngören teklifin ilk 6 maddesi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Gündem 16.06.2022, 10:21 16.06.2022, 10:35 Cansu Polat
Sağlık Çalışanlarının Mali Hakları İyileştirme Teklifinin İlk 6 Maddesi Genel Kurulda Kabul Edildi

Kabul edilen maddelere göre Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme olması sağlanırken,personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken sağlık kuruluşunun Tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam geliri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

Kabul edilen maddeler arasında 1 Ocak 2029’a kadar sözleşmeli aile Hekimi olarak çalışanların tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın aile hekimliği uzmanlık eğitimi alabilmesinin önü açılacak.

Sağlıkla ilgili bazı kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararname ile değişiklik yapılmasını Öngören kanun teklifinin ilk altı maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

1 Ocak 2029’a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmadan, tıpta uzmanlık kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecekler.

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar, aylıklar ile birlikte makam tazminat ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş taleplerinin ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26.000 ek gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıkları ile birlikte ilave ödeme yapılabilecek.

Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere, bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu hüküm uygulanacak.

- Alacak tahsili

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'si, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde defaten veya taksitle ödenirse geri kalan kısmı ferileriyle (asıl alacağa olan eklentiler) birlikte silinecek.

Bu maddedeki tutarlar 5 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi. Buna göre, söz konusu alacak tutarı 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım tahsil edilecek.

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikle, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

- Sağlık çalışanlarına merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme

Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

Teklifin 7'nci maddesinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Yorumlar (43)
hemşire 2 hafta önce
hep hekime emekli maaşı 12500 tl oldu
tavan ek ödemesi 40bin tlden 49bine çıkarıldı
sabiti merkezi bütçeye alındı
pratisyenin tabanıı 1500tl ye yakın artış oldu

ama asıl sağlıkçı kadrosuna hiçbir şey yok

bu çifte ayrıcalık değil de ney, bir de utanmadan greve gidiyorlar şaka gibi sanki
Arg 2 hafta önce
Diş çekmek için 5 yıl okuyunca kafa yanmış tabi ????
Hasan 2 hafta önce
Dişçi olmuş ama insanlıktan nasip alamamış insanlık gözünden vasıfsız mahlukat eşrefi mahlukatın en dibi
Duygu 2 hafta önce
Nöbet ertesi sizler evde Birgül dinlenirken doktorlar mesai bitiminde nöbete nöbet gittiğinde de mesaiye devam ediyorlar
Siz üç dört sene doktorlar onaltı sene okuyorlar ve Türkiye’de hak ettikleri çalışma hakkı nı ve maaşı alamıyorlar
Adamm 2 hafta önce
...çık agizli
hemşire 2 hafta önce
diş hekimlerine niye emekli maaşlarına zam yaptılar bunu anlamak mümkün bile değil
ephe 2 hafta önce
Dişçi arkadaş, Nasıl bir söylemdir bu vasıfsız kelimesi. toplum gözünde itibarlı bir mesleğin var herkes saygı duyuyor size. ama şunu söyleyeyim bazılarına mesleklerinden ötürü sadece saygı duyulur bazılarına ise insanlığından. sen dişçi arkadaş toplumda sadece mesleğinden ötürü saygı duyulacaksın ama kişiliğinden ötürü de hep arkandan konuşulacak, ne kadar acı birşey değil mi! ha bu arada sen diş hekimi olamamışsın dişçi olmuşsun. hadi sağlıcakla kal bebeğim
Doktor 2 hafta önce
Ağla
Hekim dışı sağlık çalışanları 2 hafta önce
Doktorlarin kactanesi ak Parti'ye oy verecek acaba?
Diş hekimi 2 hafta önce
Beğenmiyorsan sende iş bırak ya da istifa et.. Vasıfsız
Hemsire 2 hafta önce
Haddini bilerek konuş dişçi
Yatacak yeriniz yok. 2 hafta önce
Yatacak yeriniz yok. Toplumlar lâyık olduğu gibi yönetilir.
Dişçi 2 hafta önce
Nonos dişçi
Hemşireeeeeee 2 hafta önce
Öyle numaradan herkese zam yaptık deniliyor algı yapıyorlar işte. haktır çıkar elbet
realite 2 hafta önce
Hayırlı olsun Yasa sonrası çıkacak olan yönetmelik ve bu yönetmelikte ek ödeme katsayıları , dağıtılacak döner sermye oranı , takip eden günlerde SUT fiyatlarına zam vs vs asıl belirleyici olacak. Dün ki genel kurul görüşmelerinde en fazla kaybedenler ise mahalfet partileri oldu bence. Temel sorun sağlıkta şu an ne ; uzman hekimler ve özeliklede yandal uzman hekimleri . Halkın veterinere ulaşamıyorum , yardımcı sağlık personelinden yeterince hizmet alamıyorum diye sorunu var mı hayır. CİMER şikayetleri MHRS ve uzman hekimlere ulaşamama. Uzman hekimler ya özel , ya yurt dışına gidiyor . Kalanlarda pasif direnişte. 40 bin nufüslu bir çok ilçede dahiliye , çocuk , kadın doğum gibi temel uzman hekimler yok. Uzman hekimlerin devletten aldığı ücret ile özel arasında 3-4 kat fark oluşmuş. Sorun bu. Muhalefet eczacı , veteriner haklarından bahsediyor. Performans sisteminden dem vuruyor. Tam gün yasası var iken performans sistemi dışında çözüm yoktur.Tek sorun yapılan işlem karşılığı gelen ek ödemin özelikle ysplere %20 sabit artışı sonrası kuş olmasıdır. Hekim o yaptığı işe verilen komik ek ödemeye çalışmıyor veya istifa ediyor. 40000 girişim puanı tavan ek ödeme puanı olmalı. Yandal uzmanlarına sözleşme ile bulunduğu bölgeye göre ek maaş , ek ödeme katsayısı onkoloji , kVC ve beyin cerrahisinde +1 artmalı. Devlete bağlı yan dal uzman hekiimlerine SBÜ dan akademik kadro teşvikleri verilmeli.Özellikle de onkoloji bölümlerine. Onkoloji bölümlerinin alt yapıları revize edilmeli.Muhalefet ise 209 madde ve yeni yasayı okumadan , veteriner hekim muhabbeti yaptı ya
Yspsavar 2 hafta önce
Anlamazlar kardeşim anlamazlar popülist ve oy ağırlıklı söylemle olmaz. Bugün veteriner eczacı hemşire paramedik ben çıkıyorum dese 1 saat geçmeden 10 bin adam işe talip olur. Hadi giden uzmanın yerini doldur hadi endokrinci onkocu hematolog bul bulabiliyorsan
realite 2 hafta önce
Cek cak yapmayı lütfen greve gidin. devletteki uzman hekimlerin yarısı özele ve yurt dışına geçti. Grev yapıyor . Lütfen sizde gidin. Ama küçük bir sorun var dışarda asgari ücret ile çalışan yüzbinlerce sağlık çalışanı devlete girmek için can atıyor Devlet sabaha kapı önüne koydu mu geçmiş ola. Yardımcı sağlık personelinin hiçbirisi oy vermese etkisi % 1 bile olmaz . Ama mhrs lerde kapalı gişe oynamaya devam eder ise ( hasta hastaneye uzman hekim için gider , ysp için değil ) devlette muayne olamıyr şuan pamuk eller cebe mocu devam eder ise en az % 20 düşer oyu .hak aramak ile siyaseti karıştırmak çok tehlikelidir, hekimler oy vermiyor biz veriyoruz o zaman bizim hakkımız vs vs )
hastaner kamu hizmeti veren kurumlardır. Kamu amacı halka en iyi ve verimli hizmeti en uygun maliyete sğlamaktır. Kamu hizmeti aksamaya başladı ise çözüm sağlamaktır. Bunun çözümü ise uzman hekimlere ( asla eşit değil ) yaptığı katkı oranında desteği artırmaktır.
zihni-- 2 hafta önce
Yaptığı katkı derken kazandırdığı para demek istedin anlaşılan..bu mantık hatalı, patolojik. Sağlık bütündür anlayışını şu anki egemen mantıksızlığa dayandırarak yıkıyorsun. Demek ki yağlı ballı taraftasın...
İratus 2 hafta önce
Sanırım okuma yazmanız yok. O maddelerde sadece doktor ve diş hekimi yazıyor.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
22
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?