Memurların Yaz Kıyafeti Uygulaması Başladı!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar için, yaz kıyafeti uygulaması yani personelin, ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu bugün 15 Mayıs 2020 Cuma günü itibariyle başladı. Buna göre, 15 Mayıs 2020 Cuma günü sabah başlayan uygulama , 15 Eylül 2020 Salı günü mesai bitimi saatine kadar devam edecek.

Gündem 17.05.2020, 22:55 17.05.2020, 23:03
Memurların Yaz Kıyafeti Uygulaması Başladı!

Bu uygulamayla, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ceket giymesi ve kravat takması, bu yıl 15 Mayıs sabahından -15 Eylül sabahına kadar olan dönemde zorunlu olmayacak. Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ise ilgili yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabi olacak.

KILIK VE KIYAFET DÜZENLEMESİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; Devlet memurlarının, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetinde olduklarını, ayrıca belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranan memur hakkında UYARMA cezası verileceğini belirterek,  bu cezayı alanların izleyen 5 yıl içerisinde kıyafet hükümlerine yeniden aykırı davranması durumunda ise haklarında verilecek cezanın KINAMA cezası şeklinde uygulanacağına hükmetmiştir.

“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” ise; kamu çalışanlarının kılık ve kıyafetlerinin nasıl olacağına ilişkin usul ve esasları belirlemiş ve kamu çalışanlarına getirilen kıyafet zorunluluğunu yaz döneminde biraz gevşetmiştir.

Yönetmelikte; “Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs -15 Eylül tarihleri arasında uygulanır. Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilâtında ilgili Bakanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğrafik özellikleri göz önünde tutularak Valilerce tespit edilir.” denilmiştir.

Öte yandan, bu Yönetmelik kapsamında bazen çıkarılan Başbakanlık Genelgeleriyle de yaz dönemi kıyafet uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak bu yıl için yeni bir Genelge çıkarılmaması durumunda, halen yürürlükte olan 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre, yaz kıyafeti uygulaması yapılacak.

Genelge uyarınca; bugün (15 Mayıs 2019 Çarşamba) sabahtan -13 Eylül 2018 Cuma günü akşamına kadar olan sürede, makam odalarına giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu olmayacak.

TIKLAYIN

Başbakanlık Genelgesi:

(26 Mayıs 2007 tarihli ve 26533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

GENELGE / 2007/14

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin kılık ve kıyafeti ile klimaların ayarlanmasına yönelik hususlar 2006/14 sayılı genelge ile belirlenmişti.

Hava sıcaklıkları ile ilgili tahminler dikkate alınarak; sıcaklıkların bunaltıcı düzeylere yükselmesi nedeniyle çalışma koşullarında oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesi, hava şartlarından kaynaklanabilecek verimlilik azalışının önlenmesi ve küresel ısınma etkilerinin azaltılması amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen hususlar da dikkate alınarak bakanlıklar ve valiliklerce;

1.Bölgelerin iklimi ve çalışma ortamları dikkate alınarak, 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında makam odalarına giriş ve çıkışlar dahil olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunluluğunun kaldırılması,

2.Önemli miktarlarda elektrik tüketimine neden olan klimaların 22-24 dereceye ayarlanması hususlarında gereken tedbirler alınacaktır.

24 Haziran 2006 tarihli ve 26208 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış bulunan 2006/14 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Yorumlar (0)
13
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?