Adrese Teslim Hastane Kantini İhalesi İddiası!

Serdivan'da bulunan Sakarya Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nin salı günü yapılacak olan ihalesi öncesinde verilen ilandaki 6'ncı madde kafaları karıştırdı. Maddede yazanlar, ihale şartnamesini okuyan herkes tarafından bu şartlar adrese teslim ihalenin önünü açıyor demekten kendini alamadı.

Gündem 21.01.2020, 09:06 21.01.2020, 09:10 Güler Sağlam
Adrese Teslim Hastane Kantini İhalesi İddiası!

İl Sağlık Müdürlüğü'nce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Kantin Alanı Kiralama İşi için 9 Ocak'ta ilana çıkıldı. 3 yıllığına kiraya verilecek olan 78 metrekarelik kantin alanı için 54 bin TL fiyat belirleyen müdürlük, ihaleye girmek için ise bazı şartlar öne sürdü.

O şartlar arasında 6’ncı maddede yer alanlar ise ihaleye girerek kendilerine bir iş imkânı sağlamak isteyen vatandaşlar tarafından tepki çekti.

6’ncı maddeye göre ihaleye katılacaklardan 5 yıl içerisinde en az 1 yıl süreyle, en az 50 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi veya en az 100 yataklı Hastane Kantinine yönelik Tüzel veya Gerçek Kişi olarak Kantin/Kafeterya İşletmeciliği yaptığına dair belge getirmesi isteniyor.

Sakarya’da başka bir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bulunmuyor. En az 100 yataklı hastane ise Sakarya’da parmakla gösterilecek kadar az. Bu hastanelerin ihalelerini alan kişi sayısıda çok fazla olmayınca bu maddenin adrese teslim bir ihale olarak yapıldığı iddiaları ortaya çıkmaya başladı.

İŞTE O İHALEYE KATILMA ŞARTLARI...

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi bünyesindeki 75,88 m2 kiralama ihalesine katılabilmek için, isteklilerin;
1) Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı ikametgâh belgesini,
2) Gerçek Kişilerin T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri (Gerçek kişilerin katılımında kesinlikle vekâlet ile ihaleye katılamaz, gerçek kişinin kendisi ihaleye katılmak zorundadır.) Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Tasdiknamesi veya Gazetesi,
3)Tüzel Kişilerin ise Vergi kimlik numarası veya Vergi Levhası,
4)Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Teminatı nakit yatıracak olan isteklilerin ihale saatinden önce Sakarya Halkbankası Adapazarı şubesindeki, TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 IBAN nolu hesaba yatırmaları şarttır.)
5)Dosyanın satın alındığına dair makbuz.

TIKLAYIN

6) Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından- ihalenin, yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya noter onaylı vekâletname ve vekâletnameye ait imza beyannamesi,İsteklilerin iş deneyim belgesi olarak, ihale ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl içerisinde kesintisiz en az 1 yıl süreyle, en az 50 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi veya en az 100 yataklı Hastane Kantinine yönelik Tüzel veya Gerçek Kişi olarak Kantin/Kafeterya İşletmeciliği yaptığına dair belgeyi (sözleşme imzaladığı kurumdan alınan belge veya sözleşme nüshasını) vermeleri gerekir.
İlgili Oda veya mesleki kuruluş gibi kurumlardan alınmış Oda Kayıt Belgesi (kantin İşletmeciliği, Kafeterya İşletmeciliği) veya Resmi Kurum ve Kuruluşlardan alınmış kantin işletmeciliği, Kafeterya İşletmeciliği vb. belgesini vermeleri gerekir
Sabıka kaydı. (Yüz Kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, Taksirli suçlar ile tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelik zimmet, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarda fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar, terör örgütlerine iltibas ve iltisakı olanlar, cinsel taciz ve çocuk istismarcılığı.)
10)2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak olan ihalelere girmekten yasaklı olmamak. (EKAP tan İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kontrol edilecektir.)
11)2886 sayılı kanunun Komisyonların ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması başlıklı 29.maddesine istinaden; ‘Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir’.
12)İhaleye katılacak olanların 250,00.-TL. Şartname ücretini yatırmaları zorunludur. İhaleye katılım gösterecek istekliler ihale öncesi sağlık tesisi idaresine başvurmaları halinde ilgili kiralanacak kantin alanlarını görebilir.
2886 SAYILI YASANIN 17.ve18 maddesi gereği İLANEN DUYURULUR.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (2)
aha 1 yıl önce
sn editör su yukarıda yazan hangi şartlar adrese teslim ediyor ihaleyi lutfen yazar mısınız. Ayıptır haber yapmak için yazı yazılmaz.
başkentli 1 yıl önce
haberde 6. madde diyor okuma yazman yok mu senin
15
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?