Toplu sözleşme memur zammına enflasyon farkının ilave edilmesiyle toplamda %41.69 oranında yapılan zam, sağlık personeli fazla mesai ücretlerine de yansıdı.

Temmuz 2022 zamlı nöbet ücretleri önlisans, lisans sözleşmeli personel, kadrolu, lise mezunu sağlık personeli, uzman doktor ve genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan sağlık çalışanları için ayrı ayrı hazırlanmış ücret tablosu aşağıda yer almaktadır.

Hazırlanan tabloda 657 sayılı kanuna tabi kadrolu görev yapan sağlık personelleri ile 4B statüsünde görev yapan sözleşmeli personeller ayrı ayrı gösterilirken, tüm branş ve öğrenim durumları ile unvan farklılıkları gözetilerek tüm detaylarıyla hazırlanmıştır.