Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Maaş Promosyon Sözleşmesi imzalanan Yapı Kredi Bankasının Tokat Şubesine promosyonlarla ilgili resmi yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda; Banka sözleşme gereğince aylık gönderilen 15.846.889,64 TL’nin öngörülemeyen enflasyon artışı sonrasında memur maaşlarına yapılan zam nedeniyle 27.409.559,00 TL gönderildiği belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü yazında “Cumhurbaşkanlığı tarafından 24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KHK gereğince Sağlık Müdürlüğü ile yüklenici arasında yapılan tüm sözleşme hükümlerinde fiyat farkı olup olmadığına bakılmaksızın fiyat farkı verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi.

Ülkemizin ve Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekilen yazıda, Sağlık Müdürlüğü ile Bankanın taraf olduğu maaş promosyon sözleşmesinin gözden geçirilmesi istenerek personellere ek bir promosyon verilmesi için gerekli çalışmanın banka tarafından yapılması istendi.

İŞTE O YAZI: