Sağlık Personeli Batman İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

2021 Yılı Mayıs Dönemi için Batman İli İl İçi Yer Değişikliği Kurası ilan metni, münhal yerler ve talep formu sağlık müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Sağlık Personeli Batman İl İçi Atama İlanı Yayınlandı!

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan 25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” gereğince il içi naklen atamaları yapılacaktır.

1. il   içi   naklen   atama   münhal   yerleri   www.batmanism.saglik.gov.tr  internet adresinde ilan edilmiştir.

2. İl içi atama tayini için başvurular: ilan tarihinde başlayıp 28.04.2021 tarihinde başlayıp, 04.05.2021 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir. İl içi nakil talep formu eksiksiz doldurularak, başvuru formu imzalanıp, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Kişisel Veri Bankası” sayfasından alınacak hizmet puanı çıktısı üst yazı ile EBYS üzerinden Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Birimine gönderilecektir.

 

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine göre istihdam edilen (DHY’li stratejik personel (uzman tabip ve tabip), 4/B ve 45/A statüsünde sözleşmeli personel ile vekil ebe/hemşire hariç), sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personeli kapsamaktadır.

4. Sağlık Hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için son müracaat tarihi olan 04.05.2021tarihi itibariyle görev yaptığı birimde fiilen en az 1 (Bir) yıl çalışmış olan personellerin müracaatları kabul edilecektir.

5. Ücretsiz izinde (askerlik, doğum nedeniyle vb) olan personellerin başvuruları ile Aday Memur statüsünde olanların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. il içi naklen atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirme işlemi veya atama kararını iptal ettirenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

7. Yerleştirme sonuçları ile inceleme neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Müdürlüğümüz www.batmanism.saglik.gov.tr  internet adresinden ilan edilecektir.

8. Başvurular, sadece ilan edilen unvan, branş ve münhal yerlere yapılacaktır. İlan edilen unvan, branş ve münhal yerler dışındaki başvurular ile kısıtlama getirilen kurumlardan yapılan müracaatlar işleme alınmayacak ve sonucundan bilgi verilmeyecektir.

Personel Sağlık Whatsapp grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

9. Atama kurasında yerleşenlerin eski görev yerinden ayrılışlarını atanma tarihinden itibaren mazeretsiz en geç 30 (otuz) gün içerisinde yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
 

10. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

11. Ataması yapılan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olan yerin personelinin görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılacak olup, bu süre iki ayı geçmeyecektir.

12. İl içi atama dönemi süresi içerisinde (Mayıs ayı itibariyle atamaların sonuçlandırılmasına kadar geçen süre içerisinde) Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarımıza Bakanlığımızca veya Müdürlükçe atama yapılması ve bu atamalara istinaden ilan edilen kadroların dolması halinde kadrosu dolan birime yerleşme hakkına sahip olan personelin tayini iptal edilecek olup, hak talep edilemeyecektir.

13. İlan edilen münhal yerlerin dolmaması durumunda, bağlı kurumlarımızdan standart fazlası bulunan yerlerden münhal yerlere Müdürlüğümüzce hizmet puanı esasına göre res'en atama yapılabilecektir.

14. Halen Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapmakta olanlar, yukarıdaki şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir. Bu durumda olan personellerin müracaatta bulunurken “il içi atanmaya hak kazanmam halinde Aile Sağlığı Elemanlığından istifa en ayrılmak istiyorum” içerikli ayrıca dilekçe vermeleri gerekmektedir. Ancak, ataması yapıldıktan sonra tekrar Aile Sağlığı Elemanı olabilmesi için atandığı yerdeki personel ihtiyacı dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılacak ve uygun olmayanlara müsaade edilmeyecektir.
 

15. Mayıs ayı il içi atama döneminde sadece İl Merkezinden İlçelere ve ilçelerden il Merkezine atanma taleplerine ilişkin başvuralar kabul edilecek olup, il merkezindeki birimler arası atanma talepleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 

16. *Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşire kadrosuna Yenidoğan, Yoğunbakım, Diyaliz, Acil, Ameliyathane , Kalite Denetçisi Eğitimi alan ve Sertifikalarına sahip olanlar başvuru yapabilecektir.
 

17. İl içi atama formunda ilgili personelin imzası ve birim amiri onayı olmayanlar ile başvuru evrakı 07.05.2021 tarihinden sonra Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine gelenlerin müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

18. Müracaatlar aşağıdaki kriterlere göre öncelikle değerlendirmeye alınacaktır;

     a)Hizmet puanı yüksek olan personelden başlamak üzere, puanı yüksek olan personelin tüm tercihleri değerlendirildikten sonra bir sonraki personelin başvurusu değerlendirilecektir.
     b)Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralaması önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.

    c)Hizmet puanları ve tercih sıralaması aynı olması halinde hizmet süresi fazla olan personelin talebi öncelikle  değerlendirilecektir.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
17
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?