Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan duyuruda, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına yönelik Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri hakkında bilgi verildi.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı, 06 Mayıs 2024 tarihinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri SKS Değerlendirmesi hakkında bir duyuru yayımladı.

Detaylı bilgiler verildi

Yayımlanan duyuruda, sağlık kurum ve kuruluşlarına yönelik sağlıkta kalite değerlendirmelerinin nasıl gerçekleştirildiği hakkında detaylı bilgiler verildi. Değerlendirmelerin, belirli standartlar ve ölçütler doğrultusunda yapılacağı ve ilgili excel dokümanında belirtilen hususlara dikkat edileceği vurgulandı.

Sürekli İşçi 2024 Yılı İller Arası Yer Değişikliği Duyurusu Sürekli İşçi 2024 Yılı İller Arası Yer Değişikliği Duyurusu

Değerlendirme sürecinde, ilin büyüklüğüne bağlı olarak değerlendirme gün sayısının belirleneceği ifade edildi. Ayrıca, ziyaret edilecek birimlerin ve istasyonların belirlendiği ve bu süreçte il ambulans servisi başhekimi ile kalite direktörünün değerlendirme ekibine eşlik edeceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, bu değerlendirme sürecinin sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve iyileştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, kamuoyuna duyurdu.

SKS 112 ASH Degerlendirme Klavuzu