Sağlık Bakanlığı sürekli işçilerin eş durumuna istinaden tayin talebinde bulunmaları için dilekçe ve diğer belgelerin kurumlara teslim edilmesini istedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı 16 Ocak 2024 tarihli makam onayı ile sürekli işçilerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasların yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. 

Eşi Kamu Görevlisi Olanlar

Sürekli işçilerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerinde, eşi kamu görevlisi olanlar için;

  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği, 
  • Eşinin görev belgesi 
  • Hizmet çizelgesi 

Kurumlara teslim edilecek.  

Eşi Sigortalı Olanlar 

Eşi sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlar için ise istenecek belgeler; 

  1. Vukuatlı nüfus kayıt örneği, 
  2. Eşinin görev yeri belgesi, 
  3. İş yeri faaliyet belgesi, 
  4. Sigorta birimlerini gösteren belge ya da 
  5. Bulunması halinde 5510 sayılı kanununun dördüncü maddesinin B bendi kapsamında borçlarındırma yapılandırdıklarına dair belgeler 

işçiler tarafından 31.05.2024 tarihine kadar çalıştıkları kurumlara teslim edilmesi gerekiyor. 

4857 sayılı iş kanununa göre Sağlık Bakanlığında istihdam edilen sürekli işçilerin, Bakanlığın belirlediği çalışma şartlarını taşımaları halinde aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talepleri değerlendirilecek. 

31 Mayıs 2024 son tarih!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Celal Şahin imzalı yayımlanan ve 81 İl Valiliğine gönderilen yazıda, dilekçe ve eş durumu belgelerinin eksiksiz olarak 31 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar sağlık kurumları tarafından personelden alınması istendi. 

4 Haziran 2024 tarihine kadar Bakanlığa Gönderilecek

Sürekli işçilerin aile birliği mazeretine bağlı tayin taleplerine ait dilekçe ve eklerinin evrak kayıtlarının yapılması ve taleplerin Sağlık Bakanlığı Ekip Sistemi üzerinden Bakanlığa gönderilmesi istenirken, ayrıca tayin talebinde bulunan personel listelerinin tablo halinde Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden 4 Haziran 2024 tarihi  mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesi talimatlandırıldı.

Sağlık Bakanlığı Yazısında;

Sürekli İşçilerin Yer Değiştirmelerine İlişkin Usul ve Esasların; Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında,

Kapsama dahil sürekli işçilerin, aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talepleri standardın uygun olması halinde beşinci maddede belirtilen dönemde (Mayıs ayı) yapılabilir.” Temel İlkeler başlıklı 4 üncü maddesinin f) fıkrasında,

Kurum içi yer değişikliği (son başvuru tarihi itibariyle), öğrenim mazereti ve boşanma nedeniyle yer değişikliği taleplerinde işçinin bulunduğu yerde fiilen iki yıl görev yapması şarttır. 

Surekli Isci Es Durumu Yazisi

Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği taleplerinde, işçi işe başladıktan sonra evlenmiş ise herhangi bir süre şartı aranmaksızın yer değişikliği yapılabilir. Bunun haricinde aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği taleplerinde işçinin bulunduğu yerde başvuru tarihi itibariyle fiilen iki yıl görev yapması şarttır. Yıllık izin, hafta sonu tatili ile resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır.” 

Yer değişikliği taleplerinde uyulması gereken hususlar başlıklı 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının a) bendinde ise,

Sürekli İşçi 2024 Yılı İller Arası Yer Değişikliği Duyurusu Sürekli İşçi 2024 Yılı İller Arası Yer Değişikliği Duyurusu

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde; eşi kamu görevlisi olanlar için vukuatlı nüfus kayıt örneği, eşinin görev belgesi (yeni tarih ve sayılı, antetli) ile hizmet çizelgesi istenir. Eşi sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlar için vukuatlı nüfus kayıt örneği, eşinin görev yeri belgesi, işyeri faaliyet belgesi, sigorta primlerini gösteren belge veya bulunması halinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi kapsamında borçlarını yapılandırdıklarına dair belge.”

hükümlerine yer verilmiştir denildi.