E Nabız Sistemindeki Hastalık Kodları Ne Anlama Geliyor!

Memurların idari izin alabilmesi için e nabız sisteminde yer alan hastalık kodlarının kronik hastalık grubu içine girip girmediğini nasıl anlayacağız, e nabız hastalık kodlarının anlamı nedir, e nabız hangi kod hangi hastalık anlamına gelir

Mevzuat 30.05.2020, 20:19 01.06.2020, 12:41
E Nabız Sistemindeki Hastalık Kodları Ne Anlama Geliyor!

E nabız sistemindeki hastalık kodları ne anlama geliyor

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 1 haziran tarihinden itibaren kronik hastalığı olanların idari izinli sayılacağı yönünde düzenleme yapılmıştı. Sağlık bakanlığınca belirlenecek kronik hastalıklar ibaresinden ne anlaşılması gerektiği ise Cumhurbaşkanlığı idari ve mali işler başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre e nabız sisteminde yer alan bilgilere göre belirlenecektir. E nabız sistemine giren kişiler ise hastalıklara ilişkin bazı tıbbı terimler ile bazı kodların olduğunu gördüklerinde hastalığın idari izin gerektirir bir hastalık olup olmadığı hususunda tereddüt yaşamışlardır. E nabız sisteminde yer alan hastalık kodları Sağlık Uygulama Tebliğinde ilgili hastalık için öngörülen tanı kodu olup, bu kodlardan kronik hastalık olanlar sağlık uygulama tebliğinde yer alan aşağıdaki kodlara göre belirlenecektir.

Sağlık Bakanlığı İdari İzinde Geçerli Kronik Hastalıklar Listesini Yayınladı- 1 Haziran Tarihli haberimiz için tıklayınız

E Nabız Kronik Hastalıklar Sorgulaması Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım) haberi için tıklayınız

Kronik Hastalığı Olan Memur İzin Dilekçesi Vermek Zorunda mı? haberi için tıklayınız

Cumhurbaşkanlığından İdari İzinler İçin Kronik Hastalıklar Hakkında Yeni Açıklama! haberi için tıklayınız

Sağlık Bakanlığının Belirlediği Kronik Hastalık Listesi - İdari İzinlerde Kabul Edilen Hastalıklar! haberi için tıklayınız

E nabız sisteminde aşağıda yer alan kodlardaki hastalığı olanlara kurumlarınca idari izin verilmesi gerekmektedir.

saglikpersonelihaber.net olarak e-nabız bölümüne eklenen lsiteyi pdf olarak yayımlıyoruz.

İşte e-Nabız'dan yayımlanan ve idari izne esas olacak kronik hastalıkların listesi

2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Listesi 
TANI KODU HASTALIK ADI AÇIKLAMA
1 C00.0 Dış üst dudağın öalign neoplazması 
2 C00.1 Dış alt dudağın habis neoplazması 
3 C00.2 Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış 
4 C00.3 Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf 
5 C00.4 Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf 
6 C00.5 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf 
7 C00.6 Dudak komissürününhabis neoplazması 
8 C00.8 Dudağın üst üste binen lezyonu 
9 C00.9 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış 
10 C01 Dil kökünün habis neoplazması 
11 C02.0 Dil dorsal yüzünün habis neoplazması 
12 C02.1 Dil kenarının habis neoplazması 
13 C02.2 Dilin ventral yüzünün habis neoplazması 
14 C02.3 Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım 
15 C02.4 Lingual tonsilin habis neoplazması 
16 C02.8 Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması 
17 C02.9 Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış 
18 C03.0 Üst diş etinin habis neoplazması 
19 C03.1 Alt diş etinin habis neoplazması 
20 C03.9 Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış 
21 C04.0 Ağzın anterior tabanının habis neoplazması 
22 C04.1 Ağız yan duvarının habis neoplazması 
23 C04.8 Ağız tabanının üst üst binen lezyonu 
24 C04.9 Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış
25 C05.0 Sert damağın habis neoplazması 
26 C05.1 Yumuşak damağın habis neoplazması 
27 C05.2 Uvulanın habis neoplazması 
28 C05.8 Damağın üst üste binen habis lezyonu 
29 C05.9 Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış 
30 C06.0 Yanak mukozasının habis neoplazması 
31 C06.1 Ağız vestibülünün habis neoplazması 
32 C06.2 Retromolar bölgenin habis neoplazması 
33 C06.8 Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
34 C06.9 Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış 
35 C07 Parotis bezinin habis neoplazması 
36 C08.0 Submandibüler bezin habis neoplazması 
37 C08.1 Sublingual bezin habis neoplazması 
38 C08.8 Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu 
39 C08.9 Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış 
40 C09.0 Tonsiller fossanın habis neoplazması 
41 C09.1 Tonsiller sütun (anterior) (posterior) 
42 C09.8 Tonsilin üst üste binen habis lezyonu 
43 C09.9 Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış 
44 C10.0 Vallekulanın habis neoplazması 
45 C10.1 Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması 
46 C10.2 Orofarenks yan duvarının habis neoplazması 
47 C10.3 Orofarenks arka duvarının habis neoplazması 
48 C10.4 Brankiyal yarığın habis neoplazması
49 C10.8 Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu 
50 C10.9 Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış 
51 C11.0 Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması 
52 C11.1 Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması 
53 C11.2 Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması 
54 C11.3 Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması 
55 C11.8 Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu 
56 C11.9 Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış 
57 C12 Priform sinüsün habis neoplazması 
58 C13.0 Postkrikoid bölgenin habis neoplazması 
59 C13.1 Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf 
60 C13.2 Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması 
61 C13.8 Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu 
62 C13.9 Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış 
63 C14.0 Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış 
64 C14.2 Waldeyer halkasının habis neoplazması 
65 C14.8 Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu 
66 C15.0 Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması 
67 C15.1 Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması 
68 C15.2 Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması 
69 C15.3 Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması 
70 C15.4 Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması 
71 C15.5 Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması 
72 C15.8 Özefagusun üst üste binen habis lezyonu 
73 C15.9 Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış 
74 C16.0 Kardiyanın habis neoplazması 
75 C16.1 Mide fundusunun habis neoplazması 
76 C16.2 Mide cisminin habis neoplazması 
77 C16.3 Pilorik antrumun habis neoplazması 
78 C16.4 Pilorun habis neoplazması 
79 C16.5 Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış 
80 C16.6 Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış 
81 C16.8 Midenin üst üste binen habis lezyonu 
82 C16.9 Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış 
83 C17.0 Duodenum habis neoplazması 
84 C17.1 Jejunum habis neoplazması 
85 C17.2 İleum habis neoplazması 
86 C17.3 Meckel divertikülünün habis neoplazması 
87 C17.8 İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu 
88 C17.9 İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış 
89 C18.0 Çekumun habis neoplazması 
90 C18.1 Apandisin habis neoplazması 
91 C18.2 Asendan kolonun habis neoplazması 
92 C18.3 Hepatik fleksürün habis neoplazması 
93 C18.4 Transvers kolonun habis neoplazması 
94 C18.5 Splenik fleksürün habis neoplazması 
95 C18.6 Desendan kolonun habis neoplazması 
96 C18.7 Sigmoid kolonun habis neoplazması 
97 C18.8 Kolonun üst üste binen habis lezyonu 
98 C18.9 Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım 
99 C19 Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması
100 C20 Rektumun habis neoplazması 
101 C21.0 Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış 
102 C21.1 Anal kanalın habis neoplazması 
103 C21.2 Kloakojenik bölgenin habis neoplazması 
104 C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu 
105 C22.0 Karaciğer hücreli karsinom 
106 C22.1 İntrahepatik safra kanalı karsinomu 
107 C22.2 Hepatoblastom 
108 C22.3 Karaciğerin anjiyosarkomu 
109 C22.4 Karaciğerin diğer sarkomları 
110 C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları 
111 C22.9 Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış 
112 C23 Safra kesesinin habis neoplazması 
113 C24.0 Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması 
114 C24.1 Ampulla Vater habis neoplazması 
115 C24.8 Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu 
116 C24.9 Safra yolunun habis neoplazması 
117 C25.0 Pankreas başının habis neoplazması 
118 C25.1 Pankreas cisminin habis neoplazması 
119 C25.2 Pankreas kuyruğunun habis neoplazması 
120 C25.3 Pankreatik kanalın habis neoplazması 
121 C25.4 Endokrin pankreasın habis neoplazması 
122 C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması 
123 C25.8 Pankreasın üst üste binen lezyonu 
124 C25.9 Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım 
125 C26.0 İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım 
126 C26.1 Dalağın habis neoplazması 
127 C26.8 Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu 
128 C26.9 Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması
129 C30.0 Burun boşluğunun habis neoplazması 
130 C30.1 Ortakulağın habis neoplazması 
131 C31.0 Maksiller sinüsün habis neoplazması 
132 C31.1 Etmoid sinüsün habis neoplazması 
133 C31.2 Frontal sinüsün habis neoplazması 
134 C31.3 Sfenoid sinüsün habis neoplazması 
135 C31.8 Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu 
136 C31.9 Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış 
137 C32.0 Glottisin habis neoplazması 
138 C32.1 Supraglottisin habis neoplazması 
139 C32.2 Subglottisin habis neoplazması 
140 C32.3 Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması 
141 C32.8 Larenksin üst üste binen habis lezyonu 
142 C32.9 Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış 
143 C33 Trakeanın habis neoplazması 
144 C34.0 Ana bronşun habis neoplazması

145 C34.1 Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması 
146 C34.2 Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması 
147 C34.3 Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması 
148 C34.8 Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu 
149 C34.9 Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış 
150 C38.0 Kalbin habis neoplazması 
151 C38.1 Anterior mediyastenin habis neoplazması 
152 C38.2 Posterior mediyastenin habis neoplazması 
153 C38.3 Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım 
154 C38.4 Plevranın habis neoplazması 
155 C38.8 Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu 
156 C40.0 Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması 
157 C40.1 Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması 
158 C40.2 Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması 
159 C40.3 Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması 
160 C40.8 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu 
161 C40.9 Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış 
162 C41.01 Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması 
163 C41.02 Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması 
164 C41.1 Mandibula habis neoplazması 
165 C41.2 Vertebral kolonun habis neoplazması 
166 C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması 
167 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması 
168 C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu 
169 C41.9 Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış 
170 C43.0 Dudağın habis melanomu 
171 C43.1 Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil 
172 C43.2 Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu 
173 C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu 
174 C43.4 Saçlı deri ve boynun habis melanomu 
175 C43.5 Gövdenin habis melanomu 
176 C43.6 Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil 
177 C43.7 Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil 
178 C43.8 Derinin üst üste binen habis melanomu 
179 C43.9 Derinin habis melanomu, tanımlanmamış 
180 C44.0 Dudak derisinin habis neoplazması 
181 C44.1 Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil 
182 C44.2 Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması 
183 C44.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması 
184 C44.4 Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması 
185 C44.5 Gövde derisinin habis neoplazması 
186 C44.6 Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil 
187 C44.7 Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil 
188 C44.8 Derinin üst üste binen habis lezyonu 
189 C44.9 Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış 
190 C49.5 Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması 
191 C50.0 Meme başı ve areolanın habis neoplazması 
192 C50.1 Memenin merkezi kısmının habis neoplazması 
193 C50.2 Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması 
194 C50.3 Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması 
195 C50.4 Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması 
196 C50.5 Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması 
197 C50.6 Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması 
198 C50.8 Memenin üst üste binen habis lezyonu 
199 C50.9 Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
200 C51.0 Labium majusun öalign neoplazması 
201 C51.1 Labium minusun habis neoplazması 
202 C51.2 Klitorisin habis neoplazması 
203 C51.8 Vulvanın üst üste binen habis lezyonu 
204 C51.9 Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış 
205 C52 Vajinanın habis neoplazması 
206 C53.0 Endoserviksin habis neoplazması 
207 C53.1 Ekzoserviksin habis neoplazması 
208 C53.8 Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu 
209 C53.9 Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış 
210 C54.0 İstmus uterinin habis neoplazması 
211 C54.1 Endometriyumun habis neoplazması 
212 C54.2 Miyometriyumun habis neoplazması 
213 C54.3 Fundus uterinin habis neoplazması 
214 C54.8 Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu 
215 C54.9 Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış 
216 C55 Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım 
217 C56 Overin habis neoplazması 
218 C57.0 Fallop tüpünün habis neoplazması 
219 C57.1 Geniş ligamentin habis neoplazması 
220 C57.2 Yuvarlak ligamentin habis neoplazması 
221 C57.3 Parametriyumun habis neoplazması 
222 C57.4 Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış 
223 C57.7 Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması 
224 C57.8 Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu 
225 C57.9 Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış 
226 C58 Plasentanın habis neoplazması 
227 C60.0 Sünnet derisinin habis neoplazması 
228 C60.1 Glans penisin habis neoplazması 
229 C60.2 Penis cisminin habis neoplazması 
230 C60.8 Penisin üst üste binen habis lezyonu 
231 C60.9 Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış 
232 C61 Prostatın habis neoplazması 
233 C62.0 İnmemiş testisin habis neoplazması 
234 C62.1 İnmiş testisin habis neoplazması 
235 C62.9 Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış 
236 C63.0 Epididimin habis neoplazması 
237 C63.1 Spermatik kordun habis neoplazması 
238 C63.2 Skrotumun habis neoplazması 
239 C63.7 Diğer tanımlanmış erkek genital organları 
240 C63.8 Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu 
241 C63.9 Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış 
242 C64 Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç 
243 C65 Renal pelvisin habis neoplazması 
244 C66 Üreterin habis neoplazması 
245 C67.0 Mesane trigonunun habis neoplazması 
246 C67.1 Mesane kubbesinin habis neoplazması 
247 C67.2 Mesane lateral duvarının habis neoplazması 
248 C67.3 Mesane anterior duvarının habis neoplazması 
249 C67.4 Mesane posterior duvarının habis neoplazması 
250 C67.5 Mesane boynunun habis neoplazması 
251 C67.6 Üreterik orifizin habis neoplazması 
252 C67.7 Uraküsün habis neoplazması 
253 C67.8 Mesanenin üst üste binen habis lezyonu 
254 C67.9 Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış 
255 C68.0 Üretranın habis neoplazması 
256 C68.1 Paraüretral bezin habis neoplazması 
257 C68.8 Üriner organların üst üste binen habis lezyonu 
258 C68.9 Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış 
259 C69.0 Konjonktivanın habis neoplazması 
260 C69.1 Korneanın habis neoplazması 
261 C69.2 Retinanın habis neoplazması 
262 C69.3 Koroidin habis neoplazması 
263 C69.4 Siliyer cismin habis neoplazması 
264 C69.5 Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması 
265 C69.6 Orbitanın habis neoplazması 
266 C69.8 Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu 
267 C69.9 Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış 
268 C71.0 Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç 
269 C71.1 Frontal lobun habis neoplazması 
270 C71.2 Temporal lobun habis neoplazması 
271 C71.3 Paryetal lobun habis neoplazması 
272 C71.4 Oksipital lobun habis neoplazması 
273 C71.5 Serebral ventrikülün habis neoplazması 
274 C71.6 Serebellumun habis neoplazması 
275 C71.7 Beyin sapının habis neoplazması 
276 C71.8 Beynin üst üste binen habis lezyonu 
277 C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış 
278 C72.0 Spinal kordun habis neoplazması 
279 C72.1 Kauda ekuinanın habis neoplazması 
280 C72.2 Olfaktor sinirin habis neoplazması 
281 C72.3 Optik sinirin habis neoplazması 
282 C72.4 Akustik sinirin habis neoplazması 
283 C72.5 Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması 
284 C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu 
285 C72.9 Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış 
286 C73 Tiroid bezinin habis neoplazması 
287 C74.0 Adrenal bez korteksinin habis neoplazması 
288 C74.1 Adrenal bez medullasının habis neoplazması 
289 C74.9 Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış 
290 C75.0 Paratiroid bezinin habis neoplazması 
291 C75.1 Hipofiz bezinin habis neoplazması 
292 C75.2 Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması 
293 C75.3 Pineal bezin habis neoplazması 
294 C75.4 Karotid cismin habis neoplazması 
295 C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması 
296 C75.8 Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış 
297 C75.9 Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış 
298 C77.0 Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması 
299 C77.1 İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
300 C77.2 İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
301 C77.3 Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması 
302 C77.4 İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması 
303 C77.5 İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
304 C77.8 Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
305 C77.9 Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış
306 C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık 
307 C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz 
308 C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik 
309 C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma 
310 C81.7 Diğer Hodgkin hastalığı 
311 C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış 
312 C82.0 Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma 
313 C82.1 Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma 
314 C82.2 Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma 
315 C82.7 Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri 
316 C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış 
317 C83.0 Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma 
318 C83.1 Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma 
319 C83.2 Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma 
320 C83.3 Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma 
321 C83.4 İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma 
322 C83.5 Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma 
323 C83.6 Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma 
324 C83.7 Burkitt tümörü 
325 C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri 
326 C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış 
327 C90.00 Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan 
328 C90.01 Multipl miyelom, remisyonda 
329 C90.10 Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan 
330 C90.11 Plazma hücreli lösemi, remisyonda 
331 C90.20 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan 
332 C90.21 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda 
333 C91.00 Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan 
334 C91.01 Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda 
335 C91.10 Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan 
336 C91.11 Kronik lenfositik lösemi, remisyonda 
337 C91.20 Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan 
338 C91.21 Subakut lenfositik lösemi, remisyonda 
339 C91.30 Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan 
340 C91.31 Prolenfositik lösemi, remisyonda 
341 C91.40 Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan 
342 C91.41 Saçlı hücreli lösemi, remisyonda 
343 C91.50 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan 
344 C91.51 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda 
345 C91.70 Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan 
346 C91.71 Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda 
347 C91.90 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan 
348 C91.91 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda 
349 C92.00 Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan 
350 C92.01 Akut miyeloid lösemi, remisyonda 
351 C92.10 Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan 
352 C92.11 Kronik miyeloid lösemi, remisyonda 
353 C92.20 Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan 
354 C92.21 Subakut miyeloid lösemi, remisyonda 
355 C92.30 Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan 
356 C92.31 Miyeloid sarkom, remisyonda 
357 C92.40 Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan 
358 C92.41 Akut promiyelositik lösemi, remisyonda 
359 C92.50 Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan 
360 C92.51 Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda 
361 C92.70 Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan 
362 C92.71 Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda 
363 C92.90 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan 
364 C92.91 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda 
365 C94.00 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan 
366 C94.01 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda 
367 C94.10 Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan 
368 C94.11 Kronik eritremi, remisyonda 
369 C94.20 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan 
370 C94.21 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda 
371 C94.30 Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan 
372 C94.31 Mast hücreli lösemi, remisyonda 
373 C94.40 Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan 
374 C94.41 Akut panmiyelozis, remisyonda 
375 C94.50 Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan 
376 C94.51 Akut miyelofibrozis, remisyonda 
377 C94.70 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan 
378 C94.71 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda 
379 D55.0 Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz [G6PD] eksikliğine bağlı anemi 
380 D55.1 Glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı anemi 
381 D55.2 Glikolitik enzimlerin bozukluklarına bağlı anemi 
382 D55.3 Nükleotid metabolizması bozukluklarına bağlı anemi 
383 D55.8 Enzim bozukluklarına bağlı diğer anemiler 
384 D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış 
385 D56.0 Alfa talasemi 
386 D56.1 Beta talasemi 
387 D56.2 Deltabeta talasemi 
388 D56.3 Talasemi taşıyıcılığı 

TIKLAYIN

389 D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH] 
390 D56.8 Diğer talasemiler 
391 D56.9 Talasemi, tanımlanmamış 
392 D57.0 Kriz ile birlikte orak hücreli anemi 
393 D57.1 Kriz olmadan orak hücreli anemi 
394 D57.2 Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları 
395 D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı 
396 D57.8 Diğer orak-hücre bozuklukları 
397 D58.0 Herediter sferositoz 
398 D58.1 Kalıtsal eliptositoz 
399 D58.2 Diğer hemoglobinopatiler 
400 D58.8 Diğer tanımlanmış kalıtsal hemolitik anemiler 
401 D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış 
402 D59.0 İlaca bağlı otoimmün hemolitik anemi 
403 D59.1 Diğer otoimmün hemolitik anemiler 
404 D59.2 İlaca bağlı otoimmün olmayan hemolitik anemi 
405 D59.3 Hemolitik-üremik sendrom 
406 D59.4 Diğer otoimmün olmayan hemolitik anemiler 
407 D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli] 
408 D59.6 Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri 
409 D59.8 Diğer edinsel hemolitik anemiler 
410 D59.9 Edinsel hemolitik anemi, tanımlanmamış 
411 D60.0 Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi 
412 D60.1 Geçici edinsel saf kırmızı hücre aplazisi 
413 D60.8 Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri 
414 D60.9 Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış 
415 D61.0 Yapısal aplastik anemi 
416 D61.1 İlaca bağlı aplastik anemi 
417 D61.2 Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi 
418 D61.3 İdiyopatik aplastik anemi 
419 D61.8 Diğer tanımlanmış aplastik anemiler 
420 D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış 
421 D62 Akut posthemorajik anemi 
422 D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi 
423 D63.8 Başka yerde sınıflandırılmış diğer kronik hastalıklarda anemi 
424 D64.0 Kalıtsal sideroblastik anemi 
425 D64.1 Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi 
426 D64.2 İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi 
427 D64.3 Diğer sideroblastik anemiler 
428 D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi 
429 D64.8 Diğer tanımlanmış anemiler 
430 D64.9 Anemi, tanımlanmamış 
431 D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu] 
432 D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği 
433 D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği 
434 D68.0 Von Willebrand hastalığı 
435 D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği 
436 D68.2 Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği 
437 D68.3 Dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı hemorajik bozukluk 
438 D68.4 Edinsel koagülasyon faktörü eksikliği 
439 D68.8 Diğer tanımlanmış koagülasyon defektleri 
440 D68.9 Koagülasyon defekti, tanımlanmamış 
441 D69.0 Allerjik purpura 
442 D69.1 Kalitatif trombosit defektleri 
443 D69.2 Diğer nontrombositopenik purpura 
444 D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura 
445 D69.4 Diğer primer trombositopeniler 
446 D69.5 Sekonder trombositopeni 
447 D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış 
448 D69.8 Diğer tanımlanmış hemorajik durumlar 
449 D69.9 Hemorajik durum, tanımlanmamış 
450 E10.11 Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes mellitus, koma olmadan 
451 E10.12 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan 
452 E10.13 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan 
453 E10.14 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma ile birlikte
454 E10.15 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan 
455 E10.16 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte 
456 E10.21 Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
457 E10.22 Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
458 E10.23 İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte Tip I diyabetes mellitus 
459 E10.29 Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte Tip I diyabetes mellitus 
460 E10.31 Arka planda retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
461 E10.32 Preproliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
462 E10.33 Proliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
463 E10.34 Diğer retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
464 E10.35 İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
465 E10.36 Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
466 E10.39 Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
467 E10.40 Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
468 E10.41 Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
469 E10.42 Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
470 E10.43 Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
471 E10.49 Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
472 E10.51 Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan 
473 E10.52 Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte 
474 E10.53 Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
475 E10.61 Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
476 E10.62 Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
477 E10.63 Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
478 E10.64 Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
479 E10.65 Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
480 E10.69 Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
481 E10.71 Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
482 E10.73 Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
483 E10.8 Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus 
484 E10.9 Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus 
485 E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte 
486 E84.0 Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis 
487 E84.1 İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis 
488 E84.8 Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis 
489 E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış 
490 G30.0 Erken başlangıçlı alzheimer hastalığı 
491 G30.1 Geç başlangıçlı alzheimer hastalığı 
492 G30.8 Diğer Alzheimer hastalığı 
493 G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış 
494 G31.0 Etrafı çevrili beyin atrofisi 
495 G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflandırılmamış 
496 G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu 
497 G31.3 Lewy cismi hastalığı 
498 G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları 
499 G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış 
500 G32.0 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu 
501 G32.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif bozuklukları 
502 G35 Multipl skleroz 
503 G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic] 
504 G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalit [Hurst] 
505 G36.8 Diğer tanımlanmış akut disemine demiyelinizasyon 
506 G36.9 Akut disemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış 
507 G37.0 Diffüz skleroz 
508 G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu 
509 G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis 
510 G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelit 
511 G37.4 Subakut nekrotizan miyelit 
512 G37.5 Konsantrik skleroz [Balö] 
513 G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları
514 G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış 
515 G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu 
516 G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik) 
517 G45.2 Çoğul ve bilateral preserebral arter sendromları 
518 G45.3 Amorozis fugaks 
519 G45.4 Geçici global amnezi 
520 G45.8 Diğer geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar 
521 G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış 
522 G46.0 Orta serebral arter sendromu (I66.0+) 
523 G46.1 Anterior serebral arter sendromu (I66.1+) 
524 G46.2 Posterior serebral arter sendromu (I66.2+) 
525 G46.3 Beyin sapı inme sendromu (I60-I67+) 
526 G46.4 Serebellar inme sendromu (I60-I67+) 
527 G46.5 Saf motor laküner sendrom (I60-I67+) 
528 G46.6 Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67+) 
529 G46.7 Diğer laküner sendromlar (I60-I67+) 
530 G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67+)
531 I11.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp hastalığı 
532 I11.9 Konjestif kalp yetmezliği olmadan hipertansif kalp hastalığı 
533 I12.0 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı 
534 I12.9 Böbrek yetmezliği olmadan hipertansif böbrek hastalığı 
535 I13.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı 
536 I13.1 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
537 I13.2 Konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı 
538 I13.9 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, tanımlanmamış 
539 I15.0 Renovasküler hipertansiyon 
540 I15.1 Diğer renal bozukluklara sekonder hipertansiyon 
541 I15.2 Endokrin hastalıklara sekonder hipertansiyon 
542 I20.0 Anstabil anjina 
543 I20.1 Belgelenmiş spazm ile birlikte anjina pektoris 
544 I20.8 Angjna pektorisin diğer formları 
545 I20.9 Anjina pektoris, tanımlanmamış 
546 I21.0 Anterior duvarın akut transmural imyokard enfarktüsü 
547 I21.1 İnferior duvarın akut transmural miyokard enfarktüsü 
548 I21.2 Diğer yerlerin akut transmural miyokard enfarktüsü 
549 I21.3 Tanımlanmamış yerin akut transmural miyokard enfarktüsü 
550 I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü 
551 I21.9 Akut miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış 
552 I22.0 Anterior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü 
553 I22.1 İnferior duvarın tekrarlayan miyokard enfarktüsü 
554 I22.8 Diğer yerlerin tekrarlayan miyokard enfarktüsü 
555 I22.9 Tanımlanmamış yerin sonraki miyokard enfarktüsü 
556 I23.0 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum
557 I23.1 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atrial septal defekt 
558 I23.2 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak ventriküler septal defekt 
559 I23.3 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak hemoperikardiyum olmadan kardiyak duvar rüptürü 
560 I23.4 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak korda tendinea rüptürü 
561 I23.5 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak papiller kas rüptürü 
562 I23.6 Akut miyokard enfartüsünü takiben mevcut komplikasyon olarak atriyum, auriküler uzantı ve ventrikül trombozu 
563 I23.8 Akut miyokard enfartüsünü takiben diğer mevcut komplikasyonlar 
564 I24.0 Miyokard enfadktüsü ile sonuçlanmayan koroner tromboz 
565 I24.1 Dressler sendromu 
566 I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları 
567 I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış 
568 I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, bu şekilde açıklanmış 
569 I25.10 Aterosklerotik kalp hastalığı, tanımlanmamış damarın 
570 I25.11 Aterosklerotik kalp hastalığı, doğal koroner arterin 
571 I25.12 Aterosklerotik kalp hastalığı, otolog bypass greftin 
572 I25.13 Aterosklerotik kalp hastalığı, nonotolog bypass greftin 
573 I25.2 Eski miyokard enfarktüsü 
574 I25.3 Kalp anevrizması 
575 I25.4 Koroner arter anevrizması 
576 I25.5 İskemik kardiyomiyopati 
577 I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi 
578 I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları 
579 I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış 
580 I26.0 Akut kor pulmonale bahsi ile birlikte pulmoner embolizm 
581 I26.9 Akut kor pulmonale bahsi olmadan pulmoner embolizm 
582 I27.0 Primer pulmoner hipertansiyon 
583 I27.1 Kifoskolyotik kalp hastalığı 
584 I27.2 Diğer sekonder pulmoner hipertansiyon 
585 I27.8 Diğer tanımlanmış pulmoner kalp hastalıkları 
586 I27.9 Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış 
587 I28.0 Pulmoner damarın arteriyovenöz fistülü 
588 I28.1 Pulmoner arter anevrizması 
589 I28.8 Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları 
590 I28.9 Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış 
591 I31.0 Kronik adeziv perikardit 
592 I31.1 Kronik konstriktif perikardit 
593 I34.0 Mitral (kapak) yetmezliği 
594 I34.1 Mitral (kapak) prolapsı 
595 I34.2 Nonromatizmal mitral (kapak) stenozu 
596 I34.8 Diğer nonromatizmal mitral kapak bozuklukları 
597 I34.9 Nonromatizmal mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış 
598 I36.0 Nonromatizmal trikuspid (kapak) stenozu 
599 I36.1 Nonromatizmal triküspid (kapak) yetmezliği 
600 I36.2 Yetmezlik ile birlikte nonromatizmal triküspid (kapak) stenozu 
601 I36.8 Diğer nonromatizmal triküspid kapak bozuklukları 
602 I36.9 Nonromatizmal triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış 
603 I37.0 Pulmoner kapak stenozu 
604 I37.1 Pulmoner kapak yetmezliği 
605 I37.2 Yetmezlik ile birlikte pulmoner kapak stenozu 
606 I37.8 Diğer pulmoner kapak bozuklukları 
607 I37.9 Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış 
608 I41.0 Başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda miyokardit 
609 I41.1 Başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda miyokardit 
610 I41.2 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda miyokardit
611 I41.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda miyokardit 
612 I42.0 Dilate kardiyomiyopati 
613 I42.1 Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati 
614 I42.2 Diğer hipertrofik kardiyomiyopati 
615 I42.3 Endomiykardiyal (eozinofilik) hastalık 
616 I42.4 Endokardiyal fibroelastoz 
617 I42.5 Diğer restriktif kardiyomiyopati 
618 I42.6 Alkolik kardiyomiyopati 
619 I42.7 İlaçlara ve diğer dış ajanlara bağlı kardiyomiyopati 
620 I42.8 Diğer kardiyomiyopatiler 
621 I42.9 Kardiyomyopati, tanımlanmamış 
622 I50.0 Konjestif kalp yetmezliği 
623 I50.1 Sol ventrikül yetmezliği 
624 I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış 
625 I51.0 Kardiyak septal defekt, edinsel 
626 I51.1 Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış 
627 I51.2 Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflandırılmamış 
628 I51.3 İntrakardiyak tromboz, başka yerde sınıflandırılmamış 
629 I51.4 Miyokardit, tanımlanmamış 
630 I51.5 Miyokard dejenerasyonu 
631 I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış 
632 I51.7 Kardiyomegali 
633 I60.0 Karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan subaraknoid kanama 
634 I60.1 Orta serebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama 
635 I60.2 Anterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama 
636 I60.3 Posterior komunikan arterden kaynaklanan subaraknoid kanama 
637 I60.4 Baziler arterden kaynaklanan subaraknoid kanama 
638 I60.5 Vertebral arterden kaynaklanan subaraknoid kanama 
639 I60.6 Diğer intrakranyal arterlerden kaynaklanan subaraknoid kanama 
640 I60.7 İntrakranyal arterden kaynaklanan subaraknoid kanama, tanımlanmamış
641 I60.8 Diğer subaraknoid kanama 
642 I60.9 Subaraknoid kanama, tanımlanmamış 
643 I61.0 Hemisferde intraserebral kanama, subkortikal 
644 I61.1 Hemisferde intraserebral kanama, kortikal 
645 I61.2 Hemisferde intraserebral kanama, tanımlanmamış 
646 I61.3 Beyin sapında intraserebral kanama 
647 I61.4 Serebellumda intraserebral kanama 
648 I61.5 İntraserebral kanama, intraventriküler 
649 I61.6 İntraserebral kanama, çoğul lokalize 
650 I61.8 Diğer intraserebral kanama 
651 I61.9 İntraserebral kanama, tanımlanmamış 
652 I62.0 Subdural kanama (akut)(nontravmatik) 
653 I62.1 Nontravmatik ekstradural kanama 
654 I62.9 İntrakranyal kanama (nontravmatik), tanımlanmamış 
655 I63.0 Preserebral arter trombozuna bağlı serebral enfarktüs 
656 I63.1 Preserebral arter embolisine bağlı serebral enfarktüs 
657 I63.2 Preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs 
658 I63.3 Serebral arterlerin trombozuna bağlı serebral enfarktüs 
659 I63.4 Serebral arterlerin embolizmine bağlı serebral enfarktüs 
660 I63.5 Serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı serebral enfarktüs 
661 I63.6 Serebral venlerin trombozuna serebral enfarktüs, nonpiyojenik 
662 I63.8 Dier serebral enfarktüs 
663 I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış 
664 I64 İnme, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış 
665 I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu 
666 I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu 
667 I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu 
668 I65.3 Çoğul ve bilateral preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu 
669 I65.8 Diğer preserebral arterin oklüzyon ve stenozu 
670 I65.9 Tanımlanmamış preserebral arterin oklüzyon ve stenozu 
671 I66.0 Orta serebral arterin oklüzyon ve stenozu 
672 I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu 
673 I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu 
674 I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu 
675 I66.4 Çoğul ve bilateral serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu 
676 I66.8 Diğer serebral arterin oklüzyon ve stenozu 
677 I66.9 Tanımlanmamış serebral arterin oklüzyon ve stenozu 
678 I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış 
679 I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış 
680 I67.2 Serebral ateroskleroz 
681 I67.3 Progresif vasküler lökoensefalopati 
682 I67.4 Hipertansif ensefalopati 
683 I67.5 Moyamoya hastalığı 
684 I67.6 İntrakranyal venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu 
685 I67.7 Serebral arterit, başka yerde sınıflandırılmamış 
686 I67.8 Diğer tanımlanmış serebrovasküler hastalıklar 
687 I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış 
688 I68.0 Serebral amiloid anjiyopati (E85.-+) 
689 I68.1 Başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda serebral arterit 
690 I68.2 Başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda serebral arterit 
691 I68.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda diğer serebrovasküler bozukluklar
692 I69.0 Subaraknoid kanama sekeli 
693 I69.1 İntraserebral kanama sekeli 
694 I69.2 Diğer nontravmatik intrakranyal kanama sekeli 
695 I69.3 Serebral enfarktüs sekeli 
696 I69.4 İnme sekeli, kanama veya enfarktüs olarak tanımlanmamış 
697 I69.8 Diğer ve tanımlanmamış serebrovasküler hastalıkların sekeli 
698 I71.00 Aort diseksiyonu, tanımlanmamış yer 
699 I71.01 Torasik aort diseksiyonu 
700 I71.02 Abdominal aort diseksiyonu 
701 I71.03 Torakoabdominal aort diseksiyonu 
702 I71.1 Torasik aort anevrizması, rüptüre 
703 I71.2 Torasik aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan 
704 I71.3 Abdominal aort anevrizması, rüptüre 
705 I71.4 Abdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan 
706 I71.5 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptüre 
707 I71.6 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan 
708 I71.8 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptüre 
709 I71.9 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan 
710 J43.0 MacLeod sendromu 
711 J43.1 Panlobüler amfizem 
712 J43.2 Sentrilobüler amfizem 
713 J43.8 Diğer amfizem 
714 J43.9 Amfizem, tanımlanmamış 
715 J44.0 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
716 J44.1 Akut alevlenme ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
717 J44.8 Diğer tanımlanmış kronik obstrüktif akciğer hastalığı 
718 J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış 
719 J46 Status astmatikus 
720 K50.0 İnce bağırsağın Crohn hastalığı 
721 K50.1 Kalın bağırsağın Crohn hastalığı 
722 K50.8 Diğer Crohn hastalıkları 
723 K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış 
724 K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit 
725 K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit 
726 K51.2 Ülseratif (kronik) proktit 
727 K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit 
728 K51.4 Kolon psödopolipozisi 
729 K51.5 Mukozal proktokolit 
730 K51.8 Diğer ülseratif kolitler 
731 K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış 
732 K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile 
733 K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile 
734 K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile 
735 K72.1 Kronik karaciğer yetmezliği 
736 K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış 
737 K73.1 Kronik lobuler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış 
738 K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış 
739 K73.8 Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış 
740 K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış 
741 K74.0 Hepatik fibroz 
742 K74.1 Hepatik skleroz 
743 K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte 
744 K74.3 Primer biliyer siroz 
745 K74.4 Sekonder biliyer siroz 
746 K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış 
747 K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları 
748 K86.0 Alkole bağlı kronik pankreatit 
749 N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik 
750 N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar 
751 N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit 
752 N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit 
753 N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit 
754 N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit 
755 N04.6 Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı 
756 N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit 
757 N04.8 Nefrotik sendrom, diğer 
758 N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış 
759 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit 
760 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit 
761 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit 
762 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış 
763 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit 
764 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit 
765 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit 
766 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış 
767 N19 Tanımlanmamış renal yetmezlik 
768 Z94.0 Böbrek nakli durumu 
769 Z94.1 Kalp nakli durumu 
770 Z94.2 Akciğer nakli durumu 
771 Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli durumu 
772 Z94.4 Karaciğer nakli durumu 
773 Z94.5 Deri nakli durumu 
774 Z94.6 Kemik nakli durumu 
775 Z94.7 Kornea nakli durumu 
776 Z94.8 Diğer transplante edilen organ ve doku durumu 
777 Z94.9 Transplante edilen organ ve doku durumu, tanımlanmamış 
778 İmmün supresif kullananlar---- Tanı koduna bakılmaksızın son üç ay içinde ilaç kullanımı "L01XC02-Rituximab L04A - İmmünsupresif Ajanlar "

Yorumlar (4)
Yasemin kaval 5 ay önce
Enabızda bilgilerimiz tam değil. Raporlarım hastalıklarım görünmüyor. 3 kronik rahatsızlığım var ama Mecburen işe başlayacağım. Virüse yakalanırsam Bunun sorumluluğunu kim alacak ? Aileme kim hesap verecek. Enabızın doğru ve eksiksiz çalıştığından emin olmadan bu karar verilmemeliydi. Saygılarımla
Gamze Isbilir 5 ay önce
Benimde e nabizda kronik hastaliklarim gozukmuyor bir dilekceyle raporlarida dilekcenin arkasina ekleyip idareye verecegim cogu insanin e nabizda kronik hastaliklari gozukmuyor
Şinasi 5 ay önce
Aynen. Tanı kesin değildir. Teşhiste ı13 ı15 var. Ama kronik değilmişim. Suç yaptıkları.
Şener Yıldız 5 ay önce
Benimde raporumda teşhis I10, I13İI 15var tanida I10 var enabizda yok, tanida olmadigi icinde aile hekimide vermedi iizn belgesi , I15 yaninda aciklama yazmasi gerekiyormus neyden kaynakli oldugu , ne kadar dogru
10
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?