Aktif görevdeyken herhangi bir nedenden dolayı istifa eden bir kamu görevlisinin yeniden memur olarak atanma hakkı bulunmaktadır. Peki memur yeniden atanmak istediğinde ne kadar süre beklemesi gerekir?

Memurluktan istifa ederek ayrılanlar veya memurluktan çekilmiş sayılanların memurluğa dönüş süreleri hakkında detaylar haberimizde.

İstifa eden bir kamu görevlisi, kanunda öngörülen süre geçtikten sonra istemeleri halinde yeniden memur olarak görev yapabilirler. Memurluktan gerek çekilme yoluyla gerekse istifa ederek ayrılanlar aşağıda detaylarıyla verdiğimiz süreler geçmeden yeniden memuriyete dönemezler.

Memuriyetten çekilenler 6 aylık süre geçmeden yeniden dönemezler.

657 sayılı dmk ya göre çekilmiş kabul edilenler ile yine 657 sayılı kanunun 94’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına uymadan yani yerine birinin gelmesini veya çekilme isteğinin kabulüne beklemeden memuriyetten ayrılanlar ise 1 yıl geçmeden yeniden memuriyete dönemezler.

Devir teslim zorunluluğuna uymayarak memuriyetten ayrılanlar ise 3 yıl geçmeden yeniden memurluğa dönemezler.

Buraya kadar anlattığımız yeniden dönüş süreleri 657 sayılı devlet memurları kanununa göre atanarak çekilenlerin tekrar 657 sayılı yasaya tabi bir göreve başlaması ile ilgili süreler ifade etmektedir.


Aday Memur İstifa Ederse Yeniden Atanmak İçin Bekleme Süresi Ne Kadar?


Kendi talepleri doğrultusunda memuriyetten istifa edenler ya da istifa etmiş kabul edilenler 2 defadan fazla olmamak şartıyla tekrar memuriyete dönebilmektedir.

İstifa ederek ya da memuriyetten çekilerek memuriyetten ayrılanların yeniden göreve başlama süreçleri şu şekilde olacaktır:

İstifa etmiş olan memur dönmek istediği kuruma bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Bu memurun göreve başlatılıp başlatılmayacağı ise tamamen dilekçe verdiği kurumunun takdirindedir.

Şayet Kurum, göreve dönmek isteyen memurun talebini kabul eder ise atama yapılacak kadro pozisyonu için açıktan atama talebinde bulunması ve açıktan atama izni alması gerekmektedir.

Burada konuyu takip eden memurlara özellikle vurgulamak istediğimiz konu; istifa sonrası dönüş için kamuda herhangi bir standardın bulunmamasıdır. Dolayısıyla istifa sonrası dönüşleri tamamıyla torpile göre yürüdüğü unutulmamalıdır.