Konu hakkında sendikadan yapılan açıklama şöyle;

Bilindiği gibi yakın süreçte bankalarla yapılan sözleşmelerde, gerek enflasyon oranları nedeni ile yapılan artışlar, gerekse de bankalardan yapılan işlem hacmi baz alınarak promosyon oranları belirlenmektedir. Bu anlamda en son bir Üniversite hastanesinde yapılan sözleşme çerçevesinde 5291 çalışana 34 bin 300 TL tutarında promosyon ödenmiştir.

Ancak, geçmiş yıllarda yapılan sözleşmelerde ön görülen promosyon oranları, 2022 yılı itibarıyla enflasyon farkından kaynaklanan ücret artışları ile uyumluluk göstermemektedir. Sözleşme sürelerinin uzun tutulması ve ön görülemeyen enflasyon farkı ödemeleri nedeni ile, bankalara taahhüt edilen toplam gelir ve işlem hacminin bir hayli üzerine çıkılmıştır. Öte yandan çalışanların kredi kartı ve benzeri bankacılık işlem tutarları da oldukça artış göstermiştir. Bu nedenle promosyon sözleşmelerinde yeniden bir değerleme yapılması zarureti ortaya çıkmıştır.

Bu yönde sendikamıza yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sağlık bakanlığına yazılı başvuruda bulunulmuştur. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından bankalarla düzenlenen protokollerin yeniden revize edilerek kalan süreler için personelin gelir ve bankacılık işlem hacmine göre yeni promosyon tutarlarının belirlenmesi talep edilmiştir. Ayrıca, bundan böyle yapılacak tüm protokol sürelerinin üç yıl ile sınırlı tutularak yeknesaklığın sağlanması talep edilmiştir. Yazıda, yukarıda zikredilen gerekçelere bağlı olarak protokollerin gerektiğinde revize edilebileceği hususunda bir hükmün ilave edilmesi ve bakanlığa bağlı tüm teşkilatların bir yazı ile bilgilendirilerek sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi talep edilmiştir.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Hürriyetçi Sağlık Sen genel başkanı Muhammet Birinci, geçmişte bankalarla yapılan sözleşme şartlarının değişmesi nedeni ile sözleşmelerin her zaman revize edilmesinin mümkün olabileceğini ifade etti. Bu konuda yetkili sendikaya önemli görevler düştüğünü, sözleşmelerin revize edilmesi talebi idare tarafından ısrarla kabul edilmemesi durumunda, personelin idarenin anlaşma yaptığı bankanın dışında farklı bir banka ile anlaşma yapma isteğini bildirmesi ve söz konusu bankadan bankacılık hizmeti almayacağını bir dilekçe ile beyan etmesi durumunda sözleşme taraflarının protokolü revize etme yönünde bir karar alabileceklerini düşünüyorum. Yetkili sendikanın idareden yana değil, çalışanların lehine ve daha cesur adımlar atmasını bekliyoruz dedi.