PERSONEL SAĞLIĞIN TELEGRAM Grubu İle Son Dakika Gelişmeleri Öğrenmek İçin TIKLAYINIZ.

Hükümet, Lojman Kiralarına Yüzde 47 Oranında Zam Yaptı

Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında ikamet edilen devlete ait lojmanların kira ücretlerine 2023 yılı için %47 oranında zam yapıldı.

Ekonomi 02.01.2023, 22:29 Cansu Polat
Hükümet, Lojman Kiralarına Yüzde 47 Oranında Zam Yaptı

Resmi Gazetenin mükerrer sayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Tebliği ile zam oranını duyurdu.

Tebliğ ile Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2023 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

LOJMAN KİRALARINA YÜZDE 47 ZAM YAPILDI

Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 4,53 lira, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 7,08 lira, kaloriferli konutlarda metrekaresi 9,29 lira kira bedeli alınacak. Lojman kiraları geçen yıla göre yüzde 47 oranında artırıldı. Lojman kiralarına yeniden değerleme oranı olan yüzde 122 oranında zam yapılmaması memurlar lehine bir düzenleme olarak değerlendirildi.

Bu kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan alınacak ilave kira bedeli metrekaresi 1,09 lira olarak belirlendi.

Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak.

Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan, bu tebliğdeki kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 2,06 lira, su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 1,79 lira, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 3,85 lira, konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde metrekaresi 96 kuruş ilave kira bedeli alınacak.

GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ YÜZDE 118 ARTIRILMIŞTI

Tüm çalışanları ilgilendiren bir düzenleme geçtiğimiz gün yapılmıştı. Yüzde 15 gelir vergisinin uygulandığı matrah 32 bin liradan 70 bin liraya çıkarılmıştı. Böylece vergi dilimleri yüzde 118 oranında artırılmıştı.

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 411)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2023 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kira bedelleri

MADDE 3- (1) Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 4,53 TL/m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 7,08 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 9,29 TL/m², kira bedeli alınır.

KİRA BEDELİNE YAPILACAK İLAVELER

MADDE 4- (1) 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 1,09 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

(2) Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esastır. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan 3 üncü maddede belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,06 TL/m²,

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,79 TL/m²,

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 3,85 TL/m²,

ç) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,96 TL/m² ilave kira bedeli alınır.

YAKITI KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN KONUTLAR

MADDE 5- (1) Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 3,71 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,43 TL/m² tahsil edilir.

KİRA BEDELLERİNİN HESAPLANMASI

MADDE 6- (1) 3 üncü maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞ

MADDE 7- (1) 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 407) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ 15/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Yorumlar (1)
sağlıkçı 1 ay önce
kiralar %25 i geçemez di değil mi ? zaten sağlıkçı maaşımızla çok imkanımız olsa kalorifersiz lojmanda da da oturmazdık değil mi ?
Günün Anketi Tümü
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
Yılbaşında Maaşlara Sizce Yüzde Kaç Zam Yapılacak?
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.