Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında bulunan sağlık tesislerinde görevli sağlık personellerinin 1 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 6 aylık dönemine ait nöbet ücretleri hesaplandı. Yapılan hesaplamada, Acil servis, yoğun bakım, diyaliz gibi özellikli birimlerle normal birimlerde tutulan nöbet ücret farkları ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Uzman Tabip, Pratisyen Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Yüksek okul mezunu sağlık personelleri, Lise mezunu sağlık çalışanları ile diğer tüm branşlar için hazırlanan 1 Temmuz 2020'den itibaren geçerli zamlı nöbet ücretleri aşağıda çıkartılmıştır.

2021 YILI TEMMUZ AYI NÖBET ÜCRETLERİ (1 SAATLİK)

 # Sözleşmeli Sağlık Personeli 2022 Ocak (3+1) Nöbet Ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

 # Kadrolu Sağlık Personeli 2022 Ocak Nöbet Ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Maaş Katsayısı 0,179797
Damga Vergisi 0,00759
Riskli Birim Arttırım Oranı 0,50
Dini Bayram Günü Arttırım Oranı 0,20

NORMAL GÜNLERDE
Unvanlar Gösterge Puanı Normal Birim Nöbeti
Brüt Ücret
Damga
Vergisi
Normal Birim Nöbeti
Net Ücret
Riskli Birim (Ameliyathane, Diyaliz, Yoğun Bakım, Acil Servis, 112 Acil vb.) Nöbeti
Brüt Ücret
Damga
Vergisi
Riskli Birim (Ameliyathane, Diyaliz, Yoğun Bakım, Acil Servis, 112 Acil vb.) Nöbeti
Net Ücret
Uzman Tabip 150 26,97 0,20 26,77 40,45 0,31 40,14
Pratisyen Tabip 135 24,27 0,18 24,09 36,41 0,28 36,13
Diş Tabibi ve Eczacı 120 21,58 0,16 21,42 32,36 0,25 32,11
Sağlık Personeli
(Yüksek Okul)
90 16,18 0,12 16,06 24,27 0,18

24,09

saglikpersonelihaber.net

Sağlık Personeli (Lise) 75 13,48

0,10

saglikpersonelihaber.net

13,38 20,23 0,15

20,08

Diğer Personel 55 9,89 0,08 9,81 14,83 0,11 14,72

DİNİ BAYRAM GÜNLERİNDE
Unvanlar Gösterge Puanı Normal Birim Nöbeti
Brüt Ücret
Damga
Vergisi
Normal Birim Nöbeti
Net Ücret
Riskli Birim (Ameliyathane, Diyaliz, Yoğun Bakım, Acil Servis, 112 Acil vb.) Nöbeti
Brüt Ücret
Damga
Vergisi
Riskli Birim (Ameliyathane, Diyaliz, Yoğun Bakım, Acil Servis, 112 Acil vb.) Nöbeti
Net Ücret
Uzman Tabip 150 32,36 0,25 32,11 48,54 0,37 48,17
Pratisyen Tabip 135 29,13 0,22 28,91 43,70 0,33 43,37
Diş Tabibi ve Eczacı 120 25,89 0,20 25,69 38,84 0,29 38,55
Sağlık Personeli
(Yüksek Okul)
90 19,42 0,15 19,27 29,13 0,22

28,91

saglikpersonelihaber.net

Sağlık Personeli (Lise) 75 16,18 0,12 16,06 24,27 0,18 24,09
Diğer Personel 55 11,87 0,09 11,78 17,81 0,14 17,67