Bursa'da bir devlet hastanesinde taşeron firma bünyesinde çalışan işçinin 18 yıldır sadece 26 gün izin kullanması hakkında, Yargıtay'ın dikkat çeken karar geldi. Yüksek Mahkeme, işçinin yıllık izin hakkını kullanması gerektiğine hükmetti ve hayatın olağan akışına ters olan bu durumu yargıladı.

Sürekli işçilerin yıllık izin kullanımı konusunda alınan bu karar, izinlerin kullanımı noktasında önemli bir dönüm noktası olabilir.

Bursa'da bir devlet hastanesinde 18 yıl boyunca taşeron şirket bünyesinde çalışan ve yıllık izin kullanmayan bir işçi, işten ayrılınca kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarını talep etti.

İş Mahkemesi kısmen kabul etti ancak davalı şirketin itirazı sonrası Bursa Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu. İşçi davayı temyiz edince Yargıtay 9. Hukuk Dairesi devreye girdi.

Yargıtay, işçinin yıllık izin kullanmamasının hayatın olağan akışına ters olduğunu belirterek, hakimin işçinin izin kullanıp kullanmadığını araştırması gerektiğine karar verdi.

Ayrıca, işçinin kıdem tazminatı için fesih tarihinden değil dava tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerektiğini vurguladı.