Mobbing, iş yerinde olması, sistematik bir şekilde, kasıtlı olarak ve süreklilik arz edecek şekilde yapılan, bazen yıldırma hatta işten uzaklaştırma amacı taşıyan, çalışanın kişiliğinde, sağlığında ve yaptığı işle ilgili çalışana zarar doğurtacak davranışlarlar olarak kısaca tanımlanabilmektedir.

Olduğu ileri sürülen davranışların süreklilik gösterdiği yönünde ispat yükü mahkemelerce çalışanlardan isteniyor. Yargıtay ise "yaklaşık ispatı" kabul ederek, kolaylaştırılmış şartlar olarak bu duruma yeni bir bakış açısı getirdi.

Genellikle ispatlama yükünün zorluğu nedeniyle çalışanların çoğunlukla yargı yoluna başvurmakdan çekindiği mobbing ve çalışma şartlarının ağırlaşması giderek yaygınlaşan bir durum haline geldi.

Mobbing yapıldığını iddia ettiği davranışlarla ilgili süreklilik gösterdiğin ispat yükü işçi de bulunuyor. Bu iddiayı kanıtlamak için yapılan yazışmalar, belgeler mahkemelerce önemli delil niteliğinde kabul görüyor. Bunların yanında Yargıtay tarafından "yaklaşık ispat" kavramı kabul edilerek, mobbingin ispat edilmesi ile ilgili kolaylaştırılmış şartlar ortaya konuldu.

Yargıtay’ın yeni kararına göre; çalışanın her ne kadar psikolojik tacize uğradığını iddia ederek bunun ispat yükü kendisinde olsa da, psikolojik taciz‘in genellikle tacizi uygulayan ile tacize maruz kalan arasında gerçekleşen bir durum olması nedeniyle, olayların tipik akışı, tecrübe kuralları da göz önünde bulundurularak sonuca gidilmesinde yarar bulunmaktadır denildi.

Diğer taraftan "yaklaşık ispat" olarak adlandırılan bu yeni yaklaşım tarzı, işin doğasına da uygun olarak değerlendirildi.

4857 sayılı iş kanununun beşinci maddesinin son fıkrasında; "işçi, işverenin eşit işlem borcuna aykırı davrandığını güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlali mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlüdür" ibaresi yer almaktadır.

İşçi iddiasındaki kuvvetli emareleri ortaya koyarken bundan sonra işverenin de böyle bir durumun olmadığını ispatlama yükümlülüğü doldu. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeye göre bu yeni yaklaşım sonrasında işçilerin mobbing iddialarını ispatlama da kolaylık yaşayacaklarını belirttiler.