Maliye Bakanlığından belirlenen tutarlara istinaden sağlık personeline ödenen giyecek yardımı ücretleri her yıl belirli aylarda düzenli olarak yapılmaktadır. Buna göre; Kışlık olarak verilen giyim yardımı eylül yada ekim ayı gibi ödenirken, yazlık olarak nitelenen giyim yardımı malzemelerinin tutarları ise Nisan veyahut Mayıs ayında personele ödenmektedir. 

Göreve yeni başlayan ve asaleti henüz onaylanmayan sağlık personeli de asil memurın aldığı ücreti almaktadır. Ancak burada küçük bir kıstas bulunmaktadır. Aday memurlara giyim eşyası verilirken, ilk giyim eşyasının verildiği tarih ile bu eşyaların genel kullanımda verilmesi gereken tarih arasındaki süre hesaplanmaktadır. Hesaplanan süre o eşya için tespit edilen kullanım süresinin 1/4'ünden az olamaz. Aksi halde ilk giyim eşyası verilmemektedir.

saglik-personeli-giyim-yardimi

Her bir giyim eşyası için yönetmelik gereğince belirlenen kullanım süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolmadan personele yeni bir giyim eşyası veya ücreti verilmiyor. Diğer taraftan görevi nedeniyle kullanılamaz hale gelen giyim eşyasında durum farklıdır. Böyle durumlarda genel veriliş zamanı beklenmeden yeni giyim eşyası verilmektedir.

Sağlık personeline verilmesi öngörülen giyecek yardımının tutarı, Her yıl Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan fiyat cetveline istinaden nakden ödenirken, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ve Evde Sağlık Hizmetlerinde görevli sağlık personelinin giyecek yardımı ise nakdi olarak ödenmiyor.

Hemşire Giyim Yardımı 2023 Ne Kadar? 

Hemşire Forması 2 Adet : 194,40 TL
Ayakkabı: 126,42 TL
Kep: 67,34 TL
Çorap: 17,28 TL
TOPLAM: 405,44 TL Tutarında giyim yardımı alacaklar.

hemşire giyim yardımı

EBE Giyim Yardımı 2023 Ne Kadar? 

Ebe Forması 2 Adet :194,40 TL 
Ayakkabı: 126,42 TL
Kep: 67,34 TL
Çorap: 17,28 TL
Önlük: 48,81 TL
TOPLAM: 454,25 TL

ebe giyim yardımı

Sağlık Personeli Giyim Yardımı Tutarları

sağlık personeli giyim yardımı

112 Komuta  ( İl Ambulans Servislerinde Çalışanlar) Giyim Yardımı Tutarları

Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, Teknisyen, Hemşire ve Şoför)

Giyecek Yardımı 2024 Ne Kadar? Giyim Yardımı Ne Zaman Ödenir? Giyecek Yardımı 2024 Ne Kadar? Giyim Yardımı Ne Zaman Ödenir?

Sağlık personeline verilen giyecekler (kadro unvanı ve hizmet sınıfı itibariyle)

Yargıtay, Sendika Üyelik Bilgisini Kişisel Veri Saydı Yargıtay, Sendika Üyelik Bilgisini Kişisel Veri Saydı

NOT:

** Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek yardımı ile birlikte de verilemez.
**Laboratuvarda fiilen çalışanlara iş önlüğüne ilave olarak görevin gerektirdiği diğer kıyafet demirbaş olarak verilir.
**İl ambulans servisi başhekimliği idari ve destek birimleri ile başhekimliğe bağlı komuta kontrol merkezi ve istasyonlarda görevli personele özel görev kıyafeti olarak belirlenmiş bulunan giyim eşyalarının dışında giyecek yardımı yapılmaz. Bu personelin herhangi bir nedenle acil sağlık hizmetleri dışında başka bir görevle görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az süre kullanılmış olan giyecek eşyaları geri alınır.
**Evde sağlık hizmetlerinde görevli personelin herhangi bir nedenle evde sağlık hizmetleri dışında başka bir görevde görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az süre kullanılmış ve kullanılabilir durumda olan giyecek eşyaları geri alınır. 
**Emeklilik, ölüm, istifa, memuriyetten ihraç v.s. gibi bir nedenle görevi sona erenler veya giyim eşyası verilmesi gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz. Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez.