Kamu kurumlarında yaşanan ücret adaletsizliği yıllardır tartışılmaya devam edilirken konuyla ilgili herhangi bir çözüm üretilmiyor.

Hatta bir dönem performansa dayalı ücret sistemi dahi gündeme getirilmiş ancak konunun sıkıntılarından dolayı üzerinde çok fazla durulmamıştı.

Göreve yeni başlayan ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ ne kadar maaş almaktadır?

Mezuniyet Durumu Derece/Kademe Aylık Net Maaş
Lise ve Dengi Okul (saglikpersonelihaber.net) 11/1 13.761,88 TL
Önlisans (2 yıllık yüksekokul) 9/2 13.786,76 TL
Lisans (4 Yıllık yükseoğretim) 8/1 14.205,00 TL

Göreve yeni başlayan çarşı ve mahalle bekçilerinin mezuniyet durumlarına göre aldıkları ücretlere yukarıdaki tabloda yer verilmiştir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunu olanların giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunu olanların giriş derecelerine ise 1 derece ilave edildiğinden, “Çarşı ve Mahalle Bekçisi” unvanlı kadrolarda görev alanlar da bu uygulamadan yararlanmaktadırlar.

Ocak sonrasında göreve yeni başlayan bekar çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarına yukarıdaki tabloda yer verilmiştir. Hesaplamaya tayın bedeli ile fazla mesai ücretleri ilave edilmiştir.

Göreve yeni başlayan ‘Sağlık Personeli” ne kadar maaş almaktadır?

Kadrolu sağlık personellerinin nakil vb. nedenlerle atandıkları yerlerde uzun süre istihdam edilememeleri sözleşmeli personel istihdamını cazip hale getirdi. Sözleşmeli atananların 3 yıl sonra kadrolu olarak atamaları yapılmaktadır. Bu nedenle yeni atanan sağlık perosnellerinin tamamı sözleşmeli statüde istihdam edilmektedir.

Sözleşmeli sağlık personelinin ücretlerinden sendika aidatı, bireysel emeklilik sigortası primi kesintisi yapılabilmektedir. Ayrıca sözleşmeli sağlık perosneli maaşları görev yıllarına göre değişkenlik göstermektedir. 2023 yılı Ocak sonrası göreve yeni başlayan sözleşmeli sağlık personeli maaşı net 13.573,76 TL’dir. Göreve yeni başlayacaklarla ilgili "Yeni Atanan Sağlık Personeli Ne Kadar Maaş Alacak?" başlıklı haberimizi inceleyebilirsiniz. 

Kamu görevlilerinin maaşları yapılan işin önemi, öğrenim durumu, kariyer meslek mensubu olup olmama gibi birçok etkene göre belirlenmektedir. Zaten maaş kalemleri arasındaki birkaçı dışında bütün unsurlar aynıdır.

Özetle, göreve yeni başlayan sağlık personeli, çarşı ve mahalle bekçilerinden daha az ücret almaktadırlar. Burada yer alan tespitlerin amacı, çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının fazlalığından ziyade sağlık personelinin maaşlarının düşüklüğünü izah etmektir Yani mesleklerin maaşlarını yarıştırmaktan ziyade bir sorun üzerinde durmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedenle çarşı ve mahalle bekçilerinin aldıkları ücretin sağlık personeli maaşını geçmesinin psikolojik etkileri üzerinde kafa yorulmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

Haber içeriğinde yararlanılan bazı bilgiler Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Ahmet Ünlü’nün köşe yazınsından alınmıştır.