7411 sayılı sağlıkla ilgili bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasını öngören ve kamuoyunda sağlık çalışanlarının mali haklarını iyileştirme kanunu olarak bilinen düzenleme bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Çıkarılan kanun için tıklayınız.

Kanunda belirtilen sağlık personeline performans ek ödemesi usul ve esaslarına dair Sağlık Bakanlığı yönetmelik ile düzenler maddesi uyarınca Bakanlığa bağlı 3 Genel Müdürlük kanunun resmi Gazete’de yayınlanması ile çalışmalarına başladı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığınca “Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görev Yapan Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” için çalışmalara başladı.

UZMAN DOKTORLARIN EK ÖDEMESİ %80 ARTIRILACAK

Çıkarılacak yönetmelikle ilgili olarak özellikle uzman hekimlerin aldıkları mevcut performansın %80 oranında artırılmasının planlandığı öğrenildi.

YAPILAN İŞE GÖRE ÖDEME

Yapılan işe ve kazanılan performansa göre bir ödeme planının hedeflendiği öğrenildi.

YÜKSEK GELİRLİ HASTANE DÜŞÜK GELİRLİYİ DESTEKLEYECEK

Yüksek gelirli olan hastanelerin düşük gelirli hastaneleri desteklemesinin sağlanması beklenen yönetmelikle mevcut alınan ek ödemenin azalmadan üstüne daha fazla performans ödemesinin yapılması amaçlanıyor.

UZMAN HEKİMLERE YÖNELİK OLACAK

Daha çok uzman hekimleri kapsayacak Yönetmelikte nispeten pratisyen hekimler için de kısmi iyileştirmeler yapılacağı belirtildi.

HEKİM HARİCİ İÇİN BİN TL ARTIŞ HEDEFLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığının desteklemesi şartıyla, hekim haricindeki personelin hastanenin tavanına yakın bir dağıtım yapması durumunda mevcut aldığı performansın üzerine 1000 TL kadar bir artış gelme ihtimali bulunuyor. Bilindiği gibi neredeyse tüm hastaneler böyle bir dağıtım yapmıyor. Bakanlığın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.

112 Acil Servis, ilçe entegreler, birinci basamaklar ve toplum sağlığı merkezleri için ise henüz netleşmiş bir planlama masada yok. Şu an için en karamsar tablo bu birimlerde diyebiliriz.