PERSONEL SAĞLIĞIN YENİ TWİTTER HESABINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Sağlık Çalışanları Özlük Hakları Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

23 Haziran tarihli Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren sağlıkla ilgili bazı kanunlardaki değişikliği öngören kanun düzenlemesi Cumhurbaşkanının imzası ile yayımlandı.

Gündem 23.06.2022, 03:42 23.06.2022, 05:52 Cansu Polat
Sağlık Çalışanları Özlük Hakları Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kanuna göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, 1 Ocak 2029 tarihine kadar tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmadan, tıpta uzmanlık kurulunca belirlenen kurallar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecekler.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar da kanunda belirlenen kıstaslara göre ek ödemenin oranı Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Çıkarılan kanun uyarınca sağlık personeline dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirleme şekli değişti. Sağlık Bakanlığı kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri başta olmak üzere bağış, faiz ve Sosyal güvenlik kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele döner sermaye dağıtımında kullanabilecek.

İNCELEME HEYETLERİ KURULACAK

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

EK ODEME TUTARI BELİRLENECEK

Kanunla, personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor. Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

BAKANLIK SAYMANLIK HESABINA AKTARILACAK

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6’sını geçmemek üzere, bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

MERKEZİ BÜTÇEDEN EK ÖDEME YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu hüküm uygulanacak.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÇALIŞANLARIDA MERKEZİ BÜTÇEDEN ALACAK

Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikle, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

SABİT EK ÖDEME MERKEZİ BÜTÇEDEN ÖDENECEK

Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

Kanunla, öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

ADLİ TIP KURUMU PERSONELİ DE DAHİL EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Döner sermaye geliri, Adli Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli memur ve sözleşmeli personele unvanı, görevi, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak ödenebilecek.

Yapılacak ödemenin tavanı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu belirlenen personel ile otopsi görevlileri için yüzde 215’e, diğer personel için ise yüzde 200’e çıkarılacak.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek. Bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecek.

Kanunla, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalara ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor. Kura ve bunların Sağlık Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar verecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şart olacak.

Kanun, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da değişiklik yapıyor. Buna göre, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan personel, bulundukları ilde ilgili kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek.

Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli sağlık çalışanları istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artırılacak.

Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı araştırmacı kadrosunda bulunan personele döner sermaye bütçesinden yapılan ek ödeme, uygulama birliğinin sağlanmasını teminen merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

Yorumlar (16)
B.T.Z. 7 gün önce
"Sağlıkçı" diye belirtip içeriğine "doktor" haberi yapmak olmamış . Lütfen yanıltmayın. Giden zamanından gitti.
Kasier 6 gün önce
Hangi sağlık çalışanları diye soracaktım ki baktım ortalıkta özlük hakkı yok. Hangi özlük hakları diye soracaktım ki baktım sağlık çalışanları yok.
are 7 gün önce
neyin özlük hakkı, dalga geçer gibi kasım ayından beri uyuttular bizi. c.başkanı bile mart ayında yaptığı açıklamalarla bu çıkan kanunun alakası yok. nerde sabitler hani emekliliğe yansıyacaktı. sendikalar nerede sesi çıkmıyor
Sağlık camiası 7 gün önce
BOŞ BİR YÖNETMELİK.
Memur 7 gün önce
Döner sermaye ve performans sadece değerli hekimlerimize verilsin onlar bilimadamıdır. Sağlık personeli içine gih sınıfı da alınsın
Teknik hizmetlerde alınsın .
zavazingo celal 7 gün önce
sağ cepten alıp sol cebe koydular....
baş belası 7 gün önce
senin yapacağın işin sonu buydu sayın bakan sandık geliyor görüşeceğiz kendine özel hastenede yer aramaya başla özel hastanen de kapatılır inşAllah pansuman sünnet yapmaya gidersin evlere parasızlıktan baş belası
sağlıkçı 7 gün önce
doktorlara yapılan kanun denmeliymiş boşuna okumayın gözlerinize yazık
realite 7 gün önce
Asıl bundan sonrası gelecek yönetmelik. Yönetmelik ile herşey belli olacak Temmuz başına yönetmelik çıkar diye düşünüyorum. Yönetmelik ile herşey de değişebilir, hiçbirşey olmayabilir
mustafa 7 gün önce
aile hekimliği personeline bir şeyler varmı
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
20
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?
Bugün Seçim Olsa Oyunuzu Hangi Partiye Verirsiniz?