Sağlık Personeli 2023 yılına ait ocak, şubat ve mart dönemlerine ait zamlı sabit ek ödemeleri belli oldu. 31 Aralık 2021 tarihine kadar her unvan ve branştaki Sağlık Bakanlığı personeline sabit ek ödemeler, emsal memurlara kuruşu kuruşuna aynı tutarlarda ödeniyordu. Ancak yapılan yeni düzenleme sonrasında sabit ek ödeme 2023 'de değişiklik meydana getirdi.

Konuyla ilgili uzman mutemet arkadaşımızın açıklaması şu şekildedir:

SABİT EK ÖDEME AYNI DERECEDEKİ MEMURLARA FARKLI ÖDENİYOR

Sağlık personellerine yapılan sabit ek ödemeler aynı derecede görev yapanlara farklı yansımasını bir örnek yardımıyla açıklayalım. Asgari ücret net 4.520 TL oldu. 4.520 TL'nin %15'i 638 TL'ye tekabül etmekte. Bu da gelir vergisi tutarının 638 TL'ye kadar maaş bordrosunda "0" TL olarak gözükmesini sağlayacak. Örneğin aylık vergi matrahınız 3000 TL. 3000 TL'nin %15'i 450 TL olur. 638 TL'den 450 TL'yi çıkardığımız da kalan 188 TL olur. İşte bu 188 TL sabit ek ödeme tutarlarına eklenmiş durumda. Sağlık personellerinin dereceleri değiştiğinde aylık vergi matrahları da farklılık göstermektedir. Bu da kesilen gelir vergisi ve sabit ek ödemeye eklenen vergi fazlasını farklı kılmaktadır.

Sabit Ek Ödeme 2023 Güncel Ek Ödeme Tutarları!

Sağlık personeli zamlı ek ödeme miktarları, 2023 yılının Ocak-Temmuz ayları için şöyledir:

Sağlık personeli zamlı ek ödeme miktarları, 2023 yılının Ocak - Temmuz dönemi için şöyledir:

  • 1-2 Derece SHS: 5425,43 TL
  • 3-4 Derece SHS: 4953,65 TL
  • 5-7 Derece SHS: 4481,87 TL
  • 7+  Derece SHS: 4245,98 TL

Sabit Ek Ödeme Nedir?

Sabit Ek Ödeme Neye Göre Belirlenir?

Yukarıdaki tabloda yer alan tutarlar, 2023 yılı Ocak zammı ile hesaplanan miktarlardır. Hesaplama yapılırken, Maliye Bakanlığının açıkladığı güncel zam oranları ve vergi kaynaklı eksik ödeme farkının ilave edilmesiyle hesaplanmıştır.

Tabloda görüldüğü üzere net ek ödeme miktarına en çok etki eden husus, aylık dereceye bağlı sabit orandır. Bu oran yükseldikçe, net ödeme tutarı da yükselmektedir. Örneğin, farklı kategorilerde değerlendirilmelerine karşılık; 1-2 dereceden aylık alan memur ile 3-4 dereceden aylık alan bir şef; aynı sabit orana sahiptir ve aynı net tutarı (2.907,74 TL) alır.