Yıllık İzin Kullanırken Hastalanan Memurun Dikkat Etmesi Gerekenler!

Yıllık izin kullanan Devlet memurlarının izinli oldukları süre içerisinde hastalanmaları nedeniyle haklarında hastalık raporu düzenlenebilmekte ve bu raporlara istinaden hastalık izni kullanmaları da söz konusu olabilmektedir.

Mevzuat 09.03.2020, 18:38 Güler Sağlam
Yıllık İzin Kullanırken Hastalanan Memurun Dikkat Etmesi Gerekenler!

Devlet memurlarının genellikle yaz aylarında yıllık izin kullanıyor olmaları nedeniyle, yıllık izin kullanırken hastalık raporu alacak memurların kurumlarıyla sorun yaşamaması amacıyla, konuyla alakalı olarak memur tarafından uyulması gereken bazı hususları hatırlatmak istedik.

Yıllık izinli olan memur hastalık raporunu nereden alabilir?

Devlet memurları; kurum tabipliğinden, aile hekimliğinden veya SGK ile sözleşmesi bulunan resmi veya özel sağlık hizmeti sunucularından hastalık raporu alabilirler. Alınacak raporlar, tek hekim raporu veya heyet raporu (sağlık kurulu raporu) şeklinde olabilir. 

Öre yandan, SGK ile sözleşmesi bulunmayan bir sağlık hizmeti sunucusundan rapor alınması durumunda, süresi 10 günden fazla olmayan raporların SGK ile sözleşmesi olan bir sağlık hizmeti sunucusunun hekimince onaylanması; süresi 10 günden fazla olan raporların ise SGK ile sözleşmesi olan bir sağlık hizmeti sunucusunun sağlık kurulunca onaylanması gerekecektir.

Alınan hastalık raporunun kuruma iletilmesi gerekir mi?

Hakkında tek hekim veya sağlık kurulu tarafından rapor düzenlenen memurun, raporun düzenlendiği günü takip eden günün (iş gününün) mesai saati bitimine kadar raporun aslını veya bir örneğini elektronik ortamda ya da herhangi bir yolla bağlı olduğu disiplin amirine ulaştırması gerekecektir. Hastalık raporunu süresi içerisinde ilgili amirine ulaştırmayan memur, çeşitli yaptırımlarla karşılaşabilir.

Alınan rapor usule veya fenne aykırı ise ne olur?

TIKLAYIN

Memurun, ilgili mevzuatta belirlenmiş olan usullere aykırı şekilde almış olduğu raporlar hastalık iznine çevrilmez. Usule aykırılık tespit eden amir, bu durumu yazılı olarak memura bildirerek görevine başlamasını ister. Amirinden bildirim alan memurun, en geç izleyen gün (bulunduğu yer ile görev yeri arasında geçecek yol süresi dikkate alınarak) görevine başlaması gerekecektir. Süresi içerisinde görevine dönmeyen memur hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin ve çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümleri uygulanabilecektir. 

Hastalık raporunun fenne uygunluğu konusunda amirde tereddüt oluşması durumunda, memur kurumu tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir. Bu süre içerisinde memur hastalık izni kullanıyor sayılır. Sevk olunan hastanenin sağlık kurulu raporu fenne aykırı görürse, memurun derhal görevine başlaması gerekecektir. Hemen (bulunduğu yer ile görev yeri arasında geçecek yol süresi dikkate alınarak) görevine başlamayan memur hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin ve çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümleri uygulanabilecektir.

Alınan rapor yıllık izni nasıl etkiler?

Yıllık izin kullanırken hakkında usulüne uygun şekilde düzenlenen rapora istinaden hastalık izni verilen memur;

-Hastalık izni süresi, yıllık izin bitiş tarihinden (izin alırken belirtilen dönüş tarihi) önce sona erecek ise, hastalık izni süresi bittikten sonra yıllık iznini kullanmaya devam eder ve yıllık izin alırken belirtilen dönüş tarihinde yıllık iznini keserek görevine başlar. Hastalık iznine denk geldiği için kullanılamayan yıllık izin sürelerini ise daha sonra kullanılabilir.

-Hastalık izni süresi, yıllık izin bitiş tarihinden (izin alırken belirtilen dönüş tarihi) sonra bitecek ise, hastalık izni süresinin bitiminde görevine başlar. Hastalık iznine denk geldiği için kullanılamayan yıllık izin sürelerini ise daha sonra kullanılabilir.

-Hastalık izni süresi, yıllık izin bitiş tarihi ile (izin alırken belirtilen dönüş tarihi) aynı ise, hastalık izni süresinin bitiminde görevine başlar. Hastalık iznine denk geldiği için kullanılamayan yıllık izin sürelerini ise daha sonra kullanılabilir.

Yıllık izin kullanırken kaç defa rapor alınabilir?

Devlet memurlarının, hastalıkları sebebiyle alabilecekleri hastalık raporlarının sayısına ilişkin herhangi bir sayı sınırlaması yoktur. Hastalık izni ile yıllık izin süreleri sonrası göreve başlama konusunda yukarıda söz edilen kurallara uyulması şartıyla, yıllık izin kullanılan süre içerisinde birden çok hastalık raporu da alınabilir. 

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (0)
-5
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?