Sağlık Bakanlığı Memurlara İdari İzinlerde Kronik Hastalıklar Konulu Yazısı!

memurların idari izinlerinde kronik hastalıklar hangileri ve e nabız üzerinden alınacak "kronik hastalık durum belgesi" ne dair bir çok konuda "Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere" Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni yazı yayınlandı.

Mevzuat 02.06.2020, 15:29 02.06.2020, 16:45
Sağlık Bakanlığı Memurlara İdari İzinlerde Kronik Hastalıklar Konulu Yazısı!

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "COVID-19 Hastalığı İçin Risk Grubunda Olan Kronik Hastalıklar" konulu yazısında, 

DAĞITIM

29/05/2020 tarihli ve 31139 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelge yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığımızca belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı öngörülmüştür.

Bu kapsamda;

1- Kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar; halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler,koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar şeklinde Bakanlığımızca belirlenmiştir.

TIKLAYIN

2- Bakanlığımızca belirlenen hastalıklardan 01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Bakanlığımız e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” üretilecektir.saglikpersonelihaber.net

3- Kamu çalışanları söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir.

4- Sistem üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi”ni alamayan kişiler mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından “COVID-19 idari izin” tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecektir.saglikpersonelihaber.net

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Muhammet GÜVEN
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Kaynak: SaglikPersoneliHaber.Net/ÖZEL HABER
Yorumlar (3)
Mehmet 5 ay önce
Ölmekten beter ettiniz ktonik hastaları bu işin bi standardı olut hergün farklı bi haber
Afsksk 5 ay önce
Bu yazının yerinde yeller esiyor En son bakan F kocanın imzaladığı yazıyı dikkate alın
Yorumcu 5 ay önce
Bu yazı tüm kamu kurumlarını kapsarken, Bakan Koca imzalı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı ise sağlık bakanlığı personelini kapsamaktadır. ikisi arasındaki ayrım bu.
11
açık
Günün Anketi Tümü
Çalıştığınız birimden memnun musunuz?