Doğum Yardımı Ne Kadar? Toplu Sözleşmede Doğum Yardımı Artar mı?

2015 yılında başlatılan doğum yardımı ödeme kalemindeki tutar, günümüz ekonomik şartlarının oldukça altında kalarak, şiddetle yeniden düzenlemeye tabi tutulacak kalemlerin başında yer almaktadır. Yaklaşık dört yılı aşkın süredir aynı rakamlar üzerinden doğum yardımı ödemesi yapılması, kanunun yürürlüğe girdiği 2015 yılının ekonomik durumları ile içinde bulunduğumuz 2019 yılı karşılaştırıldığında doğumu teşvik etmek amacıyla yürürlüğe konulan bu düzenlemenin pek bir anlamı kalmadığı görülmektedir.

Doğum Yardımı Ne Kadar? Toplu Sözleşmede Doğum Yardımı Artar mı?

2015 yılında başlatılan doğum yardımı ödeme kalemindeki tutar, günümüz ekonomik şartlarının oldukça altında kalarak, şiddetle yeniden düzenlemeye tabi tutulacak kalemlerin başında yer almaktadır. Yaklaşık dört yılı aşkın süredir aynı rakamlar üzerinden doğum yardımı ödemesi yapılması, kanunun yürürlüğe girdiği 2015 yılının ekonomik durumları ile içinde bulunduğumuz 2019 yılı karşılaştırıldığında doğumu teşvik etmek amacıyla yürürlüğe konulan bu düzenlemenin pek bir anlamı kalmadığı görülmektedir.

Bildiğiniz gibi, 07 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6637 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 4 üncü maddede; "Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Bakanlıkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Bakanlık ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir." ifadesi bulunmaktadır.

Aynı kanun hükmünde kararnamenin ek 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; "Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 28 inci maddesine göre toplu sözleşmenin kapsamı; "Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal haklar" olarak belirlenmiştir.

Yapılan yasal düzenleme çerçevesinde yaklaşık dört yılı aşkın süredir aynı rakamlar üzerinden doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır. Fakat, kanunun yürürlüğe girdiği 2015 yılının ekonomik durumları ile içinde bulunduğumuz 2019 yılı karşılaştırıldığında doğumu teşvik etmek amacıyla yürürlüğe konulan bu düzenlemenin pek bir anlamı kalmadığı görülmektedir.

Bu açıdan önümüzdeki aylarda başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde doğum yardımı rakamlarının mevcut ekonomik koşullar göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir !

Yavuz Selim KAPLAN/Memurlar.Net

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2019, 14:50

saglikpersonelihaber.net IOS ve Android Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel haberlerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

SaglikPersonelHaber.Net Android Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

SaglikPersonelHaber.Net IOS Uygulamasını indirmek için Buraya Tıklayınız.

Instagram Hesabımızı Buradan Takip Et

Facebook Grubumuza Buradan Katıl

Twitter Hesabımızı Buradan Takip Et

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER