Devlet Personel Başkanlığı: Ulusal ve Dini Bayram Günleri Memurun Yıllık İzninden Düşülmemelidir! Dilekçe Örneği..

Devlet Personel Başkanlığı 2016 yılında vermiş olduğu 29.4.2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşü doğrultusunda yıllık izin günleri arasında kalan resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinin yıllık izinden düşülmemesine karar vermiştir.

Mevzuat 12.07.2021, 13:18 12.07.2021, 14:13 Güler Sağlam
Devlet Personel Başkanlığı: Ulusal ve Dini Bayram Günleri Memurun Yıllık İzninden Düşülmemelidir! Dilekçe Örneği..

Yıllık izin günleri arasında kalan resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinin yıllık izinden sayılması uygulaması yanlış bir uygulamadır.

Neyse ki Devlet Personel Başkanlığı 2016 yılında vermiş olduğu 29.4.2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşünde soruna kısmi bir çözüm bulmuştur.

Söz konusu görüşte, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103. maddesine göre kullandırılması..." gerektiği belirtilmektedir. Temmuz 2018 sonrası dönemde metinde yer alan Başbakanlık ibarelerinin Cumhurbaşkanlığı olarak uygulanması gerekecektir.

Bu görüşe göre örneğin;

- 12 Temmuz ile 26 Temmuz arasında yıllık izin talep edecek bir memurun 12 gün değil 7 gün izin talep etmesi gerekecektir. Çünkü 15 Temmuz ve Kurban Bayramı Tatili günleri normal mesai gününe denk gelmektedir.

- Bir başka örnek vermek gerekirse, 12 Temmuzdan 2 Ağustos Pazartesi gününe kadar yıllık izin talep eden bir memur 19 gün değil, 14 gün izin talep etmelidir. Çünki mesai günlerine denk gelen 1 gün 15 Temmuz, 4 gün ise Kurban Bayramıdır. Görüş yazısında mesai günlerine atıf olduğu için hafta sonuna rastlayan Kurban Bayramı yada ulusal bayram günleri izinden düşülemeyecektir.

Yukarıdaki örneklerde de yer aldığı üzere yıllık izin talebi karşısında idareler izin süresi içinde kalan resmi ve dini bayramlar ile genel tatilleri izin süresine dahil etmemeli, izin işlemlerini elektronik ortamda takip eden kurumlar da yazılımlarını bu doğrultuda güncellemelidir. Ayrıca izin talebinde gün sayısının değil iznin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi hak kaybı yaşanmaması bakımından daha uygun bir yöntem olacaktır. İzin sürecinde sonradan Cumhurbaşkanlığınca mesai günleri için idari izin uygulaması gündeme geldiğinde ise memurun talebi olmaksızın özlük birimleri bu durumu dikkate almalı ve idari izinleri yıllık izin süresinden düşmelidir.

Sonuç olarak memurların yıllık izin süresinin iş günü olarak kullandırılmasına yasal bir engel olmadığını ama yerleşik gelenek dikkate alındığında kurumların buna cesaret edemeyeceğini ve sorumluluktan kaçınacağını düşündüğümüzden konuya ilişkin ivedilikle bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtmek isteriz. Yıllık izinler işgünü hesabıyla kullandırıldığında hem idareler hem de memurlar rahatlayacaktır.


 Memurun yıllık izni, tatil günlerine denk gelirse izin hesabı nasıl yapılır? - TIKLAYIN 


Ayrıca;

17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN uyarınca;


 Ramazan ve Kurban Bayramı Tatillerinin Yıllık İzne Denk Gelmesi Durumunda Ne Olur? - TIKLAYIN 


Ulusal ve Dini Bayram Tatiline Denk Gelen Senelik İzinlerin, Yıllık İzin Hakkınızdan Düşmemesi İçin Bu Dilekçeyi İdareye Veriniz


 Memur İzin Hesaplamasında Tatil Günleri ve Dini Bayramlar Dikkate Alınır mı? - TIKLAYIN 


………………………………………………MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞHEKİMLİĞİNE

Müdürlüğünüz/hastaneniz, birimi/servisinde …………….. olarak çalışmaktayım. 2018/2019 yılına ait kulanmakta/kullanmış olduğum senelik iznimden … günlük kısmı ulusal bayram/genel tatil günleri/başbakanlıkça ilan edilen idari izin günlerine denk gelmiştir. Konuyla ilgili olarak DPB’nın 29.04.2016 tarih ve 2635 sayılı görüşü;

…….“yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerektiği mütaala edilmektedir.” şeklindedir.

Yukarida bahse konu ettiğim DPB görüşüne göre kulanmış olduğum senelik izin süresinde ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık iznimee dahil edilmemesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (5)
YILLIK İZİN 4 ay önce
YILLIK İZİNLER HAKKIMIZDIR KESİNTİ YAPILMASI HAKSIZLIKTIR
ya sağlıkçı 4 ay önce
memurun diyor sağlıkçıyı konuşan bile yok. arkadaş memurlar zaten evinde değilmiydi şimdiye kadar
YILLIK İZİNLER HAKKIMIZDIR KESİNTİ YAPILMASI HAKSIZLIKTIR 4 ay önce
aynenn. sağlıkçı
Hasan şan 4 ay önce
zaten bu şekilde idi. bayramlar için izin alınmıyordu.
ademoglu 4 ay önce
mesela 12 temmuz - 30 temmuz arası izin alın, bayram günleri izin hakkınızdan düşülüyor mu kontrol edin bakalım.
9
açık
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?