Devlet Personel Başkanlığı: Ulusal ve Dini Bayram Günleri Memurun Yıllık İzninden Düşülmemelidir!

Devlet Personel Başkanlığı 2016 yılında vermiş olduğu 29.4.2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşü doğrultusunda yıllık izin günleri arasında kalan resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinin yıllık izinden düşülmemesine karar vermiştir.

Devlet Personel Başkanlığı: Ulusal ve Dini Bayram Günleri Memurun Yıllık İzninden Düşülmemelidir!

Yıllık izin günleri arasında kalan resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinin yıllık izinden sayılması uygulaması yanlış bir uygulamadır.

Neyse ki Devlet Personel Başkanlığı 2016 yılında vermiş olduğu 29.4.2016 tarihli ve 2635 sayılı görüşünde soruna kısmi bir çözüm bulmuştur.

Söz konusu görüşte, "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103. maddesine göre kullandırılması..." gerektiği belirtilmektedir. Temmuz 2018 sonrası dönemde metinde yer alan Başbakanlık ibarelerinin Cumhurbaşkanlığı olarak uygulanması gerekecektir.

Bu görüşe göre örneğin;

TIKLAYIN

- 13 Temmuz ile 24 Temmuz arasında yıllık izin talep edecek bir memurun 12 gün değil 11 gün izin talep etmesi gerekecektir. Çünkü 15 Temmuz normal mesai gününe denk gelmektedir.

- Bir başka örnek vermek gerekirse, 13 Temmuzdan 7 Eylüle kadar yıllık izin talep eden bir memur 26 gün değil, 23 gün izin talep etmelidir. Çünki mesai günlerine denk gelen 1 gün 15 Temmuz, 2,5 gün ise Kurban Bayramıdır. Görüş yazısında mesai günlerine atıf olduğu için hafta sonuna rastlayan Kurban Bayramının iki günü izinden düşülemeyecektir.

Yukarıdaki örneklerde de yer aldığı üzere yıllık izin talebi karşısında idareler izin süresi içinde kalan resmi ve dini bayramlar ile genel tatilleri izin süresine dahil etmemeli, izin işlemlerini elektronik ortamda takip eden kurumlar da yazılımlarını bu doğrultuda güncellemelidir. Ayrıca izin talebinde gün sayısının değil iznin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi hak kaybı yaşanmaması bakımından daha uygun bir yöntem olacaktır. İzin sürecinde sonradan Cumhurbaşkanlığınca mesai günleri için idari izin uygulaması gündeme geldiğinde ise memurun talebi olmaksızın özlük birimleri bu durumu dikkate almalı ve idari izinleri yıllık izin süresinden düşmelidir.

Sonuç olarak memurların yıllık izin süresinin iş günü olarak kullandırılmasına yasal bir engel olmadığını ama yerleşik gelenek dikkate alındığında kurumların buna cesaret edemeyeceğini ve sorumluluktan kaçınacağını düşündüğümüzden konuya ilişkin ivedilikle bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtmek isteriz. Yıllık izinler işgünü hesabıyla kullandırıldığında hem idareler hem de memurlar rahatlayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 20:16
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER