Danıştay'ın Radyoloji Teknisyenlerinin Görev Tanımıyla İlgili Önemli Kararı!

Genel Sağlık-İş tarafından tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikerlerinin görev tanımıyla ilgili açtığı dava hakkında Danıştay Onuncu Dairesi, skopi, radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına hükmetti.

Mevzuat 18.03.2021, 22:30 18.03.2021, 22:38 Güler Sağlam
Danıştay'ın Radyoloji Teknisyenlerinin Görev Tanımıyla İlgili Önemli Kararı!

22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

TIKLAYIN

Genel Sağlık-İş tarafından tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikerlerinin görev tanımında yer alan (f) ve (g) bentlerinin, düzenlemelerinin iptali için Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştır. Danıştay Onbeşinci Dairesi 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22.10.2018 tarih 2016/2646 E 2018/4385 K sayılı kararı ile Genel Sağlık-İş'in temyiz başvurusunun kısmen kabulüne vermiştir. Bozma kararın üzerine Danıştay Onuncu Dairesi 2020/1123 E 2020/4632 K sayılı dosyasında aşağıdaki gerekçe ile skopi ve radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar vermiştir.

".Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen hükmünde "her türlü radyografileri yapmak" röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, "uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler"in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in "Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Kararın tamamını incelemek için tıklayınız.

Personel Sağlık Telegram grubumuza ücretsiz Abone ol, günlük haberler cebine gelsin. Tıkla

Yorumlar (3)
Röntgen teknisyeni 3 hafta önce
Röntgen teknisyenleri cekemezse o zaman bu birimlerde skobi de tomografi de mr da çalışan çevre sağlığı teknisyenleri bu işleri hiç yapamaz buralarda çalışan çevre sağlığı teknisyenleri derhal bu işlerden el cektirilmelidir bu birimlerde röntgen teknisyenlerinden fazla çevre sağlığı teknisyenleri var böyle olunca da kadrolar dolu oluyor biz atanmayı bekleyen kişiler bunların yüzünden atanamiyoruz herkes kendi işini yapsın kardeşim
ANKARA 3 hafta önce
Ankara da bazı devlet hastanelerinde Toplum sağlığı memurları radyoloji de röntgen,tomografi,mr çekmekte herkes kendi işini yapmalı.O zaman neden radyoloji okulları var.
Sağlıkçılar 3 hafta önce
Kan almakta laboratuvar teknisyenlerinin görevi yönetmelikte de var biz hemsireler neden bir başkasının görevini işini yapıyoruz . röntgen birimlerinde çevre sağlığı teknisyenleri var neden bu yasal mı idare suç işliyor çevre sağlığı teknisyenleri su numunesi alır esnafı denetler sağlıktan ne anlar
4
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?
Sağlık Çalışanı olarak aldığınız maaş yaptığınız işin karşılığı mı?