Yabancı dil tazminatının dayanağı, 375 sayılı Kamu Personel Rehberi Kanunu'nun 2. maddesi, 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve 11/4/1997 tarihli Başbakan onayıyla yürürlüğe giren "Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar" belgelerine dayanmaktadır. 

Sözleşmeli personele iş güvenliği uzmanlığı için ek ödeme verilir mi? Sözleşmeli personele iş güvenliği uzmanlığı için ek ödeme verilir mi?

Bu düzenlemeler, kamu görevlilerine yabancı dil tazminatı ödenmesine dair temel kuralları ve miktarları belirlemektedir.

Yabancı dil tazminatı, belirli bir takım kurallara ve miktarlara göre kamu görevlilerine ödenir. Tazminatın kapsamına, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre alan personel dahil edilir. Bu, kadro karşılığı çalışanlarla sözleşmeli personeli içerir.

Yabancı dil tazminatı almak için belirli bir dil seviyesini geçmek gereklidir.

 1. (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500,
 2. (B) düzeyinde başarılı olanlara 600,
 3. (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge

rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan bir tutar ödenebilir.

Memur aylık katsayısı, toplu sözleşme gereklilikleri çerçevesinde 2023 yılının ikinci altı ayında 0,509796 olarak hesaplanır.

2023 memur b düzeyi yabancı dil tazminatı 2023 memur b düzeyi yabancı dil tazminatı

Memur Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadar Arttı? 2023 Memur Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadar Arttı? 2023

Yabancı Dil Tazminatı 2023 - Ne Kadar? Yabancı Dil Tazminatı 2023 - Ne Kadar?

Yabancı dil tazminatı alabilmek için en az (C) seviyesinde, yani 70 puan veya daha fazla bir dil seviyesi başarısına sahip olunması gerekmektedir. Bu dil seviyesi, ilgili yönetmelik ve esaslara göre belirlenir ve kamu görevlileri tarafından öğrenilen yabancı dilin yazılı ve sözlü becerilerine dayalı olarak değerlendirilir. Ayrıca, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen miktarlar dahilinde yabancı dil tazminatı ödenir.

Yabancı dil tazminatı, kamu görevlilerine belirli koşullar ve miktarlar dahilinde ödenen bir ödemedir. Bu tazminat, kamu görevlilerinin yabancı dil bilgisini teşvik etmek ve kamu hizmetlerinin uluslararası düzeyde daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla uygulanır. İşte yabancı dil tazminatına dair detaylar:

(A) Seviyesi: Yabancı dil bilgisinden yararlanılan kamu görevlileri için, 96-100 puan alanlara 1200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu tutarında ödeme yapılır. 90-95 puan alanlara ise 900 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu ödeme yapılır. Bu, 611,75 TL ve 458,8 TL olarak hesaplanır.

(A) Seviyesi (Fark Etmez): Yabancı dil bilgisinden yararlanılan kamu görevlilerine alınan puan fark etmeksizin 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenir. Bu, 382,3 TL olarak hesaplanır.

(B) Seviyesi: Yabancı dil bilgisinden yararlanacak kamu görevlileri için 600 gösterge rakamının, yabancı dil bilgisinden yararlanılmayan personel için ise 500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu tutarında ödeme yapılır. Bu, sırasıyla 305,8 TL ve 254,8 TL olarak hesaplanır.

(C) Seviyesi: Dil bilgisinden yararlanacak personele 300, diğerlerine 250 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu ödeme yapılır. Bu, sırasıyla 152,9 TL ve 127,4 TL olarak hesaplanır.

Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu sürenin sonunda sınava katılmayanların dil seviyesi bir alt seviyeye düşerken, (C) düzeyinde tazminat alanlardan tazminat kesilecektir.

Birden fazla sınav için aynı dili seçenler için en yüksek seviye esas alınarak tazminat ödenir. Farklı diller için de seviyelere göre birden fazla tazminat ödemesi yapılabilir. Örneğin, Almanca, İngilizce, İspanyolca gibi birçok farklı dil için yabancı dil tazminatı ödenebilir.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanmadığı, ilgili amirlerden alınacak bir onayla tespit edilir. Bu onaylar, yararlanma gerekçeleri açık bir şekilde belirtilerek alınır. Bu onaylar, ilgili amirler tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir, ancak yeni onay alınıncaya kadar eski onaylar geçerliliğini korur.

Ancak bazı kamu görevlileri için ayrı bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir.

Bu kamu görevlileri şunlardır:

 • Hakim ve savcılar,
 • Mülki idare amirleri,
 • Dışişleri Bakanlığı meslek memurları,
 • Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar,
 • Üniversite öğretim elemanları,
 • Öğretmen kadrosuna atanmış olanlar,
 • Mütercim ve tercümanlar.

Yabancı dil tazminatı ödemelerinden sadece damga vergisi kesilir. Başka bir vergi veya kesinti yapılmaz.