Gelir İdaresi Başkanlığı, boş olan kadrolara atanmak üzere toplamda 2000 (iki bin) Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapacaktır.

**GELİR UZMAN YARDIMCISI ALIMI SINAV TARİHİ VE YERİ:**

Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek olan giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da düzenlenecektir.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınavın yapılacağı yerlerle ilgili ayrıntılı bilgiler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

GELİR UZMAN YARDIMCISI  SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği  yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAV BAŞVURUSU

- Başvurular, 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecektir.

- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.