Geçen yılı 289 bin 599 kişilik istihdamla kapatan sektör, bu yılın ilk ayında 290 bin 165 kişilik istihdama ulaştı.

Yılmaz: Kamuya Personel Alınmayacak Gibi Bir Şey Söz Konusu Değil Yılmaz: Kamuya Personel Alınmayacak Gibi Bir Şey Söz Konusu Değil

Şubat ayında bu sayı 290 bin 270 olurken, Mart ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 290 bin 911'e yükseldi. Bu istikrarlı artış, sektörün dinamik yapısını ve teknolojik gelişmelere olan yüksek talebi yansıtıyor.

Sektördeki İstihdam Artıyor

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, teknoloji ve dijitalleşmenin Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Demirkol, "Teknolojik gelişmelere verilen önem, ekonomi başta olmak üzere birçok alanda verimlilik artışını sağlıyor. Bilgi ve iletişim sektöründeki istihdam artışı, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Gelecek dönemde de artan ihtiyaçlar doğrultusunda, sektördeki istihdamın daha da artmasını bekliyorum," dedi. Demirkol, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler sınıfına çıkmasını kolaylaştıracak dijital dönüşüm ve teknolojinin ihtiyaç duyduğu yetkinliğe sahip iş gücü için sektörün daha çok desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Dijital Dönüşüm ve Ekonomik Büyüme

Demirkol, dijital dönüşümün sadece bilgi ve iletişim sektörüyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda ekonominin tüm alanlarında etkili olduğunu belirtti. "Bilgi ve iletişim teknolojileri, verimlilik artışı ve rekabet gücü sağlamada kilit rol oynuyor. Bu nedenle, dijitalleşme sürecinde sektörün daha fazla desteklenmesi, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından kritik öneme sahip" dedi.

Eğitim ve Yetkinlik Artırma

Demirkol, sektördeki büyümeyi sürdürebilmek için mevcut fon ve ekosistem desteğinin artırılması gerektiğini dile getirdi. "Yazılım ve kodlama gibi derslerin eğitim müfredatında yer alması, gençlerin dijital yetkinliklerini artırarak sektöre nitelikli iş gücü kazandıracaktır," dedi. Bu kapsamda, hükümet ve özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çeken Demirkol, "Sektördeki istihdamı artırmak ve nitelikli iş gücü sağlamak için eğitim ve öğretim programlarının dijital dönüşümle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor," diye ekledi.

Gelecek Beklentileri

Demirkol, bilgi ve iletişim sektörünün gelecekte daha da büyüyeceğine inandığını belirterek, "Artan dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler, sektörün istihdam kapasitesini genişletmeye devam edecek. Bu da ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak. Sektörün desteklenmesi, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve ekonomik büyümeye önemli katkılar sunacak," dedi.