Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, Anayasa Mahkemesi'nin icap nöbet ücretlerine ilişkin bir karar aldığı bildirildi. Kararla birlikte, 657 sayılı Kanunun ek 33. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm, iptal edilmiş oldu. Buna göre, icap nöbet ücreti en fazla 120 saat ödenebileceğine dair kanun hükmü iptal edildi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ORANTISIZ BİR KÜLFET YÜKLENİYOR”

Anayasa Mahkemesi tarafından alınan kararda, “Sağlık çalışanlarının yükümlü tutulacağı icap nöbetine bir üst sınır getirmediği gibi söz konusu sınırın aşılmasının makul karşılanabildiği, personel temininde güçlük çekilmesi şeklindeki çok istisnai hallerde bu fazla çalışmayı telafi edecek bir ücretin ödenmesini de güvence altına almamaktadır. İcap nöbeti yükümlülüğünün Anayasa'nın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği anlaşılmaktadır” ifadesine yer verildi.

Yüksek Mahkeme kararında, memurların ve sözleşmeli personelin icap nöbeti tutabileceği, sağlık hizmetlerinin acil durumlarda bile kesintisiz sürdürülmesi gerektiği için sağlık personelinin icap nöbeti tutmasının makul karşılanması gerektiği belirtildi.

İcap nöbeti boyunca sağlık çalışanı kural olarak evde olsa da göreve çağrıldığında gitmek zorunda kalması onun zihnen ve bedenen yeterince dinlenmesini engelleyeceğine dikkat çekilen kararda, bu durumun Anayasa ile güvence altına alınmış olan dinlenme hakkını ihlal ettiği belirtildi.

anayasa-mahkemesi-icap-nobeti-karari

Anayasa Mahkemesi, icap nöbet ücreti ödenmesini 120 saatle kısıtlayan hükmü, Anayasa’nın 18. maddesindeki angarya yasağı ve zorla çalıştırma yasağı maddesine aykırı bularak iptal etti.