Şikayet sonrasında Aile Hekimi İ.Ö. ve eşinin açığa alındığı basın yayın organlarında yer aldı. Bu gelişme üzerine Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Bulut Ezer, açığa alınma işlemini "hukuksuz" ve "yargısız infaz" olarak değerlendirdi.

Aile hekimine açığa alındığına resmi bilgi verilmediği, çiftin Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alındıklarını basında çıkan haberlerden öğrendikleri belirtildi. Bir aile hekiminin hakkındaki şikayet doğrultusunda kendisinin ifadesine başvurulmadan açığa alınması karşısında Şanlıurfa Tabip Odası harekete geçerek, hukuksuz işlemle ilgili yetkili mercilere bildirimde bulundu. BSHA, yaşanan olayla ilgili Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Bulut Ezer’den ilgili bilgi aldı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da Şanlıurfa’da görevli aile hekiminin açığa alınması olayı ile ilgili BSHA’ya değerlendirmede bulunarak, hukuksuzca gerçekleştirilen açığa alınma işlemi ile ilgili tepkisini dile getirdi.

Aile Hekimi, Açığa Alındığını Basından Öğrendi!

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Ezer, açığa alınma işleminin hukuka aykırı olduğunu, Aile Hekimi İ.Ö.’nün olayla ilgili ifadesine başvurulmadan açığa alınması işleminin yargısız infaz olduğunu söyledi. Şanlıurfa Halk Sağlığı Başkanlığı’na, Aile Hekimi İ.Ö. hakkında ifadesine başvurulmadan verilen hukuksuz açığa alınma kararı karşısındaki hassasiyetleri konusunda bildirimde bulunduklarını belirten Tabip Odası Başkanı Ezer,

Hemşire, Aile hekimi ve Eşi arasında meydana gelen tartışmanın, hekimle görüşmeleri doğrultusunda edindindikleri bilgiye dayanarak, siyasi değil, farklı bir konuda meydana geldiği bilgisini edindik. Aile hekimi İ.Ö. üçlü arasındaki tartışmanın büyüdüğünü ve tarafların karakola giderek birbirlerinden şikayetçi olduklarını ifade ediyor. Aile hekimi İ.Ö. ile Şanlıurfa Tabip Odası olarak görüşme yaptık. Yaşanan olayın ardından hemşire T.B. ayrıca il sağlık müdürlüğüne de şikayet dilekçesi vermiştir. Ancak bize aile hekimi tarafından aktarılan konuda değil, haberlerde geçen ‘farklı bir partiye oy veriği için tehdit edildiği’ konusunda şikayette bulunulmuştur. Bu dilekçe sonrasında da hekim açığa alınmış, kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Aile hekimimize bugün öğlene kadar açığa alındığı bildirilmemiştir. Aile hekimimiz açığa alındığını ilk olarak basında çıkan haberlerden öğrenmiştir. Suçlanan taraf dinlenmeden bir açığa alınma kararı alınıyor, böyle bir işlem yapılması hukuksuzdur ve yargısız infazdır. Burada aile hekimi hakkında uygulanan işlem basına sızdırılarak kişinin linç edilmesinin de önü açılmıştır. Hal böyle olunca da  biz bu uygulamada art niyet değerlendirmesinde bulunuyoruz

dedi.

Yapılan İşlemi Bu Haliyle Hukuksuz Buluyoruz

Enflasyon Farkı Zam Değil, Memurun Gecikmiş Alacağıdır! Enflasyon Farkı Zam Değil, Memurun Gecikmiş Alacağıdır!

“Kurumlar bu tür  şikayetlerde hassas davranmadan, bireylerin ifadelerini almadan, tanıkları dinlemeden böyle işlemlerde  bulunurlarsa daha sonraki dönemlerde bu tür olayların önü açılacaktır” diyen Bulut Ezer şöyle devam etti:

Aynı iş yerinde birbirlerine husumet besleyen insanlar, bu tür konuları kullanarak birbirlerine art niyetli ifadeler kullanabilirler, çeşitli mercilere tutanaklar gönderebilirler. Bu tür konular çok hassas konulardır. Doğru değerlendirme ve tarafsız gözlemler konusunda net bir sonuca varıldığında işlem yapılması gerekmektedir. Biz bu yapılan işlemi bu haliyle hukuksuz buluyoruz. Hekim arkadaşımıza da gerekli destekte bulunacağımızı hem kendisine hem de gerekli mercileri arayarak gerçekleştirdik. Halk Sağlığı Başkanlığına da konuyla ilgili hassasiyetimizi bildirdik, gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılarak hareket edilmesi konusunda da bildirimde bulunduk. Aile hekimimizin yanındayız, kendisine her türlü hukuki desteği sağlayacağız. Yargısız infazla bir hekim arkadaşımız maalesef toplum önünde linç edilmiştir.

İlk Defa Böyle Bir Açığa Alınma İşlemi Yaşandı!

Ezer sözlerini şöyle sürdürdü: “Şanlıurfa özelinde ilk defa böyle bir açığa alınma işlemi yaşanmıştır. Konunun içeriği yeteri kadar araştırılmadan, muhataplarla görüşülmeden, sadece tek taraflı bir şikayet evrağı üzerinden böyle bir işlem yapılması hukuksuzdur. Bu tür konular maalesef aleyhte kullanılabilecek, istismara neden olabilecek konulardır. Yeteri kadar delil  toplanmadan, aile hekiminin açığa alınmış olması ciddi mağduriyetlere neden olacaktır. Bir diğer taraftan da bu tip durumların da önünü açacaktır.

Bireyler arasında her zaman fikir ayrılıkları, tartışmalar yaşanabilir. Ancak bu yaşanan olaylarda bireyler, birbirlerini bu şekilde şikayet etme yoluna giderse ve kurumlar da yeteri kadar araştırma yapmadan açığa alma gibi, daha ortada bir suçun kanıtlandığına dair bir veri olmadan böyle bir işlemde bulunursa bu yargısız infaz yoluna gitmektir ve hukuksuzdur.”