Öncelikle 3600 ek gösterge düzenlemesinin ardından emekli olmayı planlayan memurların 6 ay daha görev yapmalarına gerek yoktur.

Bu durumda olan memurlar için bir aylık görev maaşını almalarının hem emekli aylığı hem de emekli ikramiyesi hesaplamasında 3600 ek gösterge üzerinden yapılmasında yeterli bir kuraldır.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN 1 AY ÇALIŞMAYA GEREK YOK

Örneğin; Yasanın 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girdiğini, 3600 ek gösterge üzerinden 15 Ocak 2023 maaşını alan bir memurun 16 Ocak 2023 itibari ile isterse emekli olmak için dilekçe verebileceğini ve 3600 ek göstergenin getirdiği tüm haklardan yararlanacağını söyleyebiliriz.

Diğer taraftan yeni düzenlemenin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi durumunda 15 Aralık 2022 tarihinde görev aylığını alarak emekli olan memurların yararlanması yönünde görüş olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Öte taraftan kanunla yapılacak ek gösterge artışına veya özel hizmet aylık oranlarındaki bir artışın daha önce emekli olanların emekli aylıklarında, dul ve yetim aylığı almakta olanların da bu aylıklarına yansıtılması da 5510 sayılı kanunun geçici dördüncü maddesinde yer alan şu hükme göre:

5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır.” 

Aylık tutarları etkileyecek her artışın emekli ve hak sahipleri hakkında da uygulanacağı ancak emekli ikramiyesi fark tutarında ayrıca ödenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

3600 DÜZENLEMESİ EMEKLİLİKTE UYGULANIR

Diğer taraftan hemşire, polis memuru, öğretmen ve imamlarla idareciler veya tüm çalışanlar için yapılması düşünülen 3600 ek gösterge düzenlemesinin şayet sadece görevdekiler hakkında uygulanacağına dair bir hüküm bulunmadığı sürece emeklilikte uygulanmasında herhangi kısıtlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır.

Kısa bilgi olarak emeklilikte ek göstergenin faydası 5434 sayılı kanuna tabi memurların yani 2008 yılından önce memuriyete başlayanların hem emekli aylıklarına hem de emekli ikramiyelerine yöneliktir. 5510 sayılı kanuna tabi memurlar için ise yani 2008 yılından sonra memuriyeti başlayanlar da sadece emekli ikramiyesine yönelik bir faydası olacaktır.

Devlet memurlarının ek gösterge rakamları kadro derecesi ve görev unvanlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş ve ek göstergeler memurun emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin yüksek olmasında belirleyici unsurdur.