AK Parti, bu soruna yönelik olarak dört ay olan ücretli doğum izninin süresini çocuk sayısına göre kademeli olarak artırmayı değerlendiriyor.

Doğurganlık Teşviki İçin Yeni Formüller

AK Parti, iktidara geldikten sonra "doğum kontrolü" politikalarını terk etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sık sık "en az 3 çocuk" tavsiyesinde bulundu. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, doğurganlık hızı 2001'de 2,38 iken 2023'te 1,51'e geriledi.

Bu durum üzerine, ücretli doğum izni süresinin çocuk sayısına göre kademeli olarak artırılması gibi teşvikler tartışılmaya başlandı.

Çalışma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesi

AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi ve ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması önerildi. Bu öneri, doğurganlığı artırmak için önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, özel sektörde çalışan kadınların iş güvencesi ve kıdem tazminatı konusundaki çekincelerinin giderilmesi gerektiği belirtildi.

Muhalefetin Görüşleri

Muhalefet partileri, sadece doğum izni süresinin artırılmasının yeterli olmadığını savunuyor. CHP, Türkiye’nin ağır ekonomik koşulları, kadın istihdamı ve eğitim sorunlarının doğurganlık hızının düşmesinde en önemli etkenler olduğunu belirtiyor. Ayrıca, kadının ekonomik özgürlüğünün ve aile bütçesinin sağlıklı gelişim için zorunlu olduğuna dikkat çekiyor.

Kadının İş Hayatındaki Rolü

Muhalefet partileri, kadınların iş hayatından kopmaması için babalara da izin hakkı tanınması ve ücretsiz mama, bez desteği gibi teşvik yöntemleri öneriyor. Kadın istihdamı ve ücret politikası değişmeden, sadece izin süresinin artırılmasının nüfus artışını sağlayamayacağı vurgulanıyor.

Hükumete Yakın Kanal Temmuz Zamları İçin Masadaki 4 Farklı Zam Artışını Duyurdu! Hükumete Yakın Kanal Temmuz Zamları İçin Masadaki 4 Farklı Zam Artışını Duyurdu!

Mevcut Uygulama

Türkiye'de halen kamu ve özel sektörde ücretli doğum izni 2 ay doğum öncesi, 2 ay doğum sonrası olmak üzere toplamda 4 ay uygulanıyor. Kamu çalışanları 2 yıla kadar, özel sektör çalışanları ise 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor.

Hükümet Yeni Teşvikler Üzerinde Çalışıyor

Hükümet, doğurganlığı artırmak için yeni teşvikler ve düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Ancak muhalefet, bu adımların tek başına yeterli olmayacağı görüşünde. Kadın istihdamının ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi gerektiği belirtiliyor.