Toplam 190 sözleşmeli personel alımı içerisinde Hemşire, Destek Personeli, Sağlık Teknikeri, Tekniker ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarında personel istihdamı yapılacak.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 190 (yüz doksan) adet sözleşmeli personel yerleştirilmesi yapılacaktır.

bursa-uludag-universitesi-personel-alimi-1

bursa-uludag-universitesi-personel-alimi-2

bursa-uludag-universitesi-personel-alimi-3

bursa-uludag-universitesi-personel-alimi-4

bursa-uludag-universitesi-personel-alimi-5

Editör: Güler Sağlam