Muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonlarının yurda girişinde vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi maksadıyla uygulamada önemli değişiklik yapıldı.

Vergi kayıp kaçağı düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, cep telefonlarının yurda girişinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla yeni bir düzenleme yapıyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yolcu beraberinde getirilen eşyaların düzenlemelerinin, Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar kapsamında belirlendiği vurgulandı. Bu kapsamda, "GSM-cep telefonu"nun da listeye dahil edildiği ifade edildi.

Yabancı misyon mensupları hariç

Açıklamada, cep telefonlarının, yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla üç takvim yılında bir adet getirilebileceği belirtildi. Ayrıca, bu cep telefonlarının yolcu beraberinde kişisel eşya statüsünde olduğu için gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulabileceği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cep telefonlarının yurda girişiyle ilgili yeni düzenlemeler hakkında detaylar paylaşıldı. Açıklamada, yolcuların hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla dahi cep telefonu getiremeyecekleri vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

Yolcu beyanına aykırılık

"Kararın uygulanması esasında, yolcuların beyanlarına aykırı olarak getirdikleri cep telefonlarının gümrük vergilerinin iki kat olarak alınması ve eşyanın sahibine teslim edilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen cep telefonlarının getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılarak vergi kayıp ve kaçağının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bölge Müdürlükleri tarafından, bu telefonların kişi ve IMEI numaralarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmesi gerektiği hususu da talimatlandırılmıştır."

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kişisel eşya statüsünde bulunan bir adet cep telefonuna muafiyet tanınması uygulamasında herhangi bir değişiklik olmadığı vurgulandı. Ancak, yolcu beraberinde hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı şekilde yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonlarının IMEI kaydı yapılmadığı için kullanımının engellenememesi nedeniyle, bu kapsamdaki telefonların maktu vergileri ödenerek teslim edilmesi uygulamasının sonlandırıldığı ifade edildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Resmi Yazışmalarda Dijitale Geçilerek Devlet 5 Milyar Lira Tasarruf Sağladı Resmi Yazışmalarda Dijitale Geçilerek Devlet 5 Milyar Lira Tasarruf Sağladı

"Bununla birlikte, yolcu beraberinde muafiyet sınırını aşan cep telefonlarının tekrar yurt dışına çıkışında teslim alınmak istenmesi durumunda, Gümrük Kanunu'nda belirtilen 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilecekleri ve bu süre içinde yolcu tekrar yurt dışına çıkarken beraberinde teslim edilerek iade edilebilecekleri ifade edildi."