Çalışan Anne Adayları için Yeni Düzenlemeler Yolda: Doğum İzni 1 Yıla Çıkabilir! Maddi Destekler Artacak Çalışan Anne Adayları için Yeni Düzenlemeler Yolda: Doğum İzni 1 Yıla Çıkabilir! Maddi Destekler Artacak

Kamuda tasarruf ve verimlilik konusunda en hızlı aksiyon alan bakanlıklar Adalet, Enerji, Milli Savunma ve Tarım Bakanlıkları oldu. 

Tasarruf paketine destek vermek için kolları sıvayan Bakanlıklar, bir çok kalemde tasarruf kararı alırken, harcamalarını kısarak pakete destek vermek istiyor.

Bakanlıkların tasarruf önlemleri kapsamında, araç kullanımından servis hizmetlerine, enerji tüketiminden restorasyon çalışmalarına kadar birçok alanda ciddi tasarruf adımları atılacak. Bu tedbirlere sıkı sıkıya uyularak kamu bütçesindeki yük hafifletilecek ve israfın önüne geçilecek.

İlk etapta Araçlar satıldı

Adalet Bakanlığı, tasarruf tedbirleri konusunda hızla adımlar atmaya devam ediyor. Bir dizi önlemle, bakanlık çatısı altındaki tasarruf tedbirlerini hayata geçiriyor. İlk etapta, 2010-2011 model araçlar satılarak ekonomiye kazandırıldı ve yeni araç alımı yapılmadı, araç sayısında azalma sağlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 2012 model bir araca sahip olduğu biliniyordu. Ancak bir program sırasında araç arıza yaptığında, sadece bakan için banka promosyonu kullanılarak yeni bir araç temin edildi. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'na ait ancak Yargıtay veya Anayasa Mahkemesi gibi kurumlar tarafından kullanılan araçlar da geri alındı.

Geziler İptal Edildi

Adalet Bakanlığı, personel ile ilgili de adımlar atarak geçici görevlendirmelere son verildi. Yurt dışı görevler ise çok zorunlu olmadığı sürece iptal edildi. Toplantı ve eğitim amaçlı organizasyonlar ise bakanlık tesislerinde yapılıyor. Ankara dışı görevlerde otel yerine bakanlığa ait misafirhaneler kullanılıyor.

Dergi basımı da tamamen iptal edildi. Adalet Bakanlığı, personel servislerini de kaldırıldı. Nöbete kalan ya da kurum görevleri için araç havuzu oluşturuldu. Nöbete kalanlar tek araçla evlerine dağıtılıyor. Yargıtay'ın eski binasının restore edilmesinden de vazgeçildi. Mevcut malzemelerle yenileme kararı alındı.

Tüketim % 16 Azalacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da kamuda enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda çalışmalar yürütüyor. Bakanlık, kamu binalarında 2030 yılına kadar yüzde 30 enerji tasarrufu hedefliyor. 2030'a kadar 1.2 milyon sokak aydınlatmasının LED dönüşümü de tamamlanacak. Bakanlığının verimlilik alanında yürüttüğü faaliyetleri değerlendiren Bakan Alparslan Bayraktar, "Enerji verimliliği öncelikli gündem maddelerimizden biri.

Enerji planlamalarımızda bu konu önemli bir yer tutuyor. Her alanda enerji verimliliğini teşvik edeceğiz. Bu konuda yeni yatırımları destekleyeceğiz. 2030 yılı için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için ilgili bakanlıklarla aktif olarak çalışıyoruz" dedi. Bu politikalarda enerji verimliliği önemli bir yer tutuyor.

Sunulan hizmetin kalitesini düşürmeden, sosyal refahı olumsuz yönde etkilemeden bir enerji verimliliği stratejisi geliştiren bakanlık, 2030 yılına ilişkin yol haritasını geçen ocak ayında devreye aldı. Enerji Verimliliği Stratejisi ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı doğrultusunda 2030 yılına kadar enerji tüketiminin yüzde 16 azaltılması ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunulması planlanıyor.

Eşantiyon Ve Hediyelik Eşya Uyarısı

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanlığı'nın tasarruf tedbirleri kapsamında neler yapacağına dair, "Tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biriyiz. Bu konuya savunma ve güvenlik alanları hariç tutularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir" bilgisini paylaştı.

Tüm birimlerine genelge yollayan Tarım ve Orman Bakanlığı da, "Araç almayın, izin verilenler dışında eşantiyon, hatıra ve hediyelik eşya yaptırmayın. Atık kağıtları ayrı toplayarak değerlendirin. Fotokopi makinelerini özel maksatlı kullanmayın" uyarısında bulundu.

Kaynak : Sabah Gazetesi