Cumhurbaşkanı Kararı olan 17/1/2024 tarihli ve 8105 Sayılı Karar'a değişiklik getiren yeni bir karar yayımlandı.

Yayımlanan 8438 sayılı Karar, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacak kişilerin tespitine yönelik düzenlemeler içerdi.

Bu yeni karara göre, bir yılda en fazla 70 bin hastanın getirilmesi ve bu hastaların masraflarının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması öngörülüyor.

Yabancı Uyruklu Hastaların Harcamalarına Bakanlık Ödeyecek İddiaları Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; yabancı uyruklu hastaların harcamalarının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DMM'nin sosyal medya adresinden yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığınca ödenecek" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İddiaya konu 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının, kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur. Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı'nca ödenecek." iddiası doğru değildir.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8438

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin 17/1/2024 tarihli ve 8105 sayılı Cumhurbaşkanı Karannda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

10 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

10/5/2024 TARİHLİ VE 8438 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 17/1/2024 tarihli ve 8105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- (1) Tedavilerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlan ile Devlete ait üniversite hastanelerinde yapılmış olması kaydıyla, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının onayı ile ülkemize gelen yılda en fazla yedi bin yabancı hastanın; 31/5/2006 tarihli ve 5 510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri kapsamındaki sağlık hizmeti, ilaç, tıbbî cihaz, ortez-protez ve malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan tedavi giderleri, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği veya kamu fiyatı üzerinden, tıbbî cihaz, ortez-protez ve medikal malzeme giderleri ise temin bedelleri üzerinden Sağlık Uygulama Tebliği kriterlerine göre Sağlık Bakanlığınca karşılanır.

Sağlık Uzman Yardımcılığı Nihai Sonuçları Açıklandı Sağlık Uzman Yardımcılığı Nihai Sonuçları Açıklandı

(2)  Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.

(3) Göç İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bu madde kapsamındaki yabancı hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde gerekli desteği sağlar.”

MADDE 2- Bu Karar 1/12/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.