Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri kurum hedef kaç sayısının hesaplanmasına ilişkin yönerge değişikliği yayımlandı.

Özetle tüm kesimlerin daha rahat anlaması için;

Söz konusu değişiklikle alınacak teşviklerin % 25- 30 oranından artabileceği görülmektedir. Ancak artışın sağlanması için hastaneye daha fazla hasta gelmesi , doktorun daha fazla hasta bakması, hemşirenin daha fazla çalışması, röntgen teknisyeninin daha fazla film çekmesi kısaca tüm hastanenin arı gibi çalışması gerekiyor.

Zira herşey puana bağlanmış durumda.

Editör: Güler Sağlam