Birinci, İkinci ve Üçüncü basamakta görev yapan sağlık çalışanlarına maaş dışı teşvik ödemeleri için 2022’de değişiklik yapılmıştı.

Teşvik ödemesi nedir?

Eskiden ek ödeme yada döner sermaye olarak bilinen bugün ise teşvik ödemeleri olarak adlandırılan sağlık çalışanlarının performansıyla alakalı ödemelerdir.

Tam ay çalışılırsa sabit bir teşvik ücreti alan sağlık personeli izin yada rapor aldığında teşvik ücretleri kesilir.

Ancak bazı muaf durumlar söz konusudur.

Teşvik kesintilerinde Muaf izinler

Yılda bir sefere mahsus 7 güne kadar alınan raporda teşvik kesintisi olmaz. Ayda en fazla 5 gün olmak üzere yılda 12 gün izinde teşvik kesintisi olmaz.

(2. madde de belirtilen yani 1 ay 5 gün izin 2. ay 5 gün 3. ay 2 gün izin alan birinin teşviği kesilmez. Ancak aynı ayda 6 ila 12 arası izin alan kişinin teşviğinde aldığı izin kadar ücret kesintisi olur.)

Editör: Güler Sağlam