Maliye Bakanlığı’ndan Sıkı Denetim: Fiş Almayan ve Hesabını Kullandıranlara Ceza! Maliye Bakanlığı’ndan Sıkı Denetim: Fiş Almayan ve Hesabını Kullandıranlara Ceza!

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın ikinci yarısında enflasyonda yıllık bazda belirgin düşüşler beklediklerini ifade etti.

Milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılının birinci çeyreğinde yıllık yüzde 5,7, çeyreklik bazda ise yüzde 2,4 oranında büyüdü. Yılmaz, Türkiye'nin yıllıklandırılmış milli gelirinin 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Güçlü Büyüme Performansı

Yılmaz, Türkiye'nin 15 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı gösterdiğini, deprem afeti, küresel ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik olumsuzluklara rağmen güçlü ekonomik performansını sürdürdüğünü söyledi. Siyasi istikrar ve güven ortamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı politikalarla "Türkiye Yüzyılı" için çalıştıklarını vurguladı.

Sektörel Büyüme Verileri

2024 yılının birinci çeyreğinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamının pozitif büyüme gösterdiğini belirten Yılmaz, tarımda yüzde 4,6, sanayide yüzde 4,9, inşaatta yüzde 11,1 ve inşaat hariç hizmetlerde yüzde 4,8 oranında katma değer artışı gerçekleştiğini kaydetti. Sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 10,3'lük yüksek artış ve tüketim harcamalarının yavaşlaması, büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ilerlediğini gösterdi.

İhracat ve İşgücü

Makine teçhizat yatırımlarındaki güçlü artışın devam ettiğini ve net ihracatın büyümeye katkısının pozitife döndüğünü belirten Yılmaz, işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payının yüzde 33,8'den yüzde 37'ye, gayrisafi katma değer içindeki payının ise yüzde 37,8'den yüzde 42'ye yükseldiğini açıkladı. Cari açığın düştüğü, rezervlerin arttığı ve risk göstergelerinin iyileştiği bir dönemde olduklarını belirten Yılmaz, enflasyonla mücadelede alınan sonuçların yılın ikinci yarısında yıllık bazda belirgin düşüşler getireceğini söyledi.

Orta Vadeli Program ve İstikrar

Yılmaz, işsizliğin tek haneli seviyelerde seyrettiğini belirterek, istikrar içinde, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı için Orta Vadeli Program'ı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.