. Kahveci, memur ve emeklilerin 2024-2025 yıllarındaki mali ve özlük haklarına yönelik toplu pazarlık sürecinin önemine vurgu yaparak, kamu işveren tarafının 14 Ağustos Pazartesi günü kamu görevlilerinin genel taleplerini değerlendireceğini ve ardından kendi teklifini sunacağını belirtti.

Kahveci, aileleriyle birlikte 25 milyonluk büyük bir kesimin gözlerinin ve kulaklarının kamu işveren tarafının teklifine çevrildiğine dikkat çekti. Kamu çalışanlarının ve emeklilerin uzun yıllardır beklediği yüzlerce talebin bu süreçte ele alınacağını ifade eden Kahveci, kamu çalışanlarının büyük bir umutla kamu işveren tarafının teklifini beklediğini ve toplu sözleşme masasından çıkacak sonucun önemli olduğunu söyledi.

Toplu pazarlık sürecinin, kamu görevlilerinin ekonomik ve özlük haklarının belirlendiği kritik bir dönem olduğunu vurgulayan Kahveci, kamu işveren tarafının yapacağı teklifin ve sürecin sonucunun geniş bir kesimin hayatını etkileyeceğini belirtti. Kahveci, kamu çalışanlarının ve emeklilerin beklentilerinin karşılanmasının adaletli bir toplumun oluşumunda büyük rol oynayacağını ifade etti.

Kamu çalışanları, hakkaniyete ve liyakate dayalı, kadrolu ve güvenceli bir kamu personel sistemi içinde piyasa gerçekleriyle bağdaşan, kendisi ve ailesinin rahatça yaşamasına yetecek bir ücrete kavuşmayı fazlasıyla hak ediyor.