Bu önemli konulardan biri de aile yardımı ödeneği oldu. Yapılan uzlaşma sonucunda, aile yardımı ödeneği mevzuatında yeni bir düzenlemeye gidileceği açıklandı.

7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde Aile Yardımı Ödeneği Konusunda Uzlaşma Sağlandı

Aile yardımı ödeneği ile ilgili yapılacak yeni düzenleme, şu şekilde ifade edildi:

38. Aile Yardımı Ödeneği:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202. maddesi uyarınca eş için ödenen aile yardımı ödeneği gösterge rakamı, mevcut "2.134" yerine yeni düzenleme ile "2.273" olarak uygulanacak.

Yapılan artış sonrasında tahminlere göre memur aile yardımı 70 TL artacak..

Bu değişiklikle birlikte, memurların aile yardımı ödeneği miktarında artış sağlanacak.