Bu mutabakatın içerisinde yer alan önemli konulardan biri de Toplu Sözleşme İkramiyeleri oldu.

Daha önce 3 ayda bir ödenen Toplu Sözleşme İkramiyeleri artık aylık olarak ödenecek. 15. Toplu Sözleşme İkramiyesi için yapılan düzenlemelere göre:

Birinci maddenin a) fıkrasında yer alan "ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 750 gösterge" ibaresi "aylık veya ücretleriyle birlikte aylık 250 gösterge" şeklinde değiştirildi.

Aynı şekilde ikinci maddenin "ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık" ibaresi "aylık" şeklinde güncellendi.

Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesinde öngörülen şekilde, 707 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanarak ödenecek.

Bu yeni düzenlemeye göre, %2 barajının altında olan sendikalara aylık olarak 127.45 TL, %2 barajının üstünde olan sendikalara ise aylık olarak 360.43 TL ödeme yapılacaktır.

Toplu Sözleşme görüşmelerinde elde edilen bu yeni düzenlemeler ve ikramiye ödeme şekli, memurların ve kamu çalışanlarının maaş ve kazanımlarını etkileyen önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.